VernieuwersLAB

VernieuwersLAB

Het VernieuwersLAB is een creatieve ontmoeting waar genodigden hun krachten bundelen om het gesprek aan te gaan over complexe sociaal maatschappelijke vraagstukken met betrekking tot duurzaamheid. Het heeft een krachtige verbindende rol in het samenbrengen van Zeeuwen die buiten de kaders durven te denken, van de gebaande paden af durven te stappen, die durven te dromen en die zich focussen op mogelijkheden en niet op obstakels.

Aan het VernieuwersLAB nemen meer dan veertig impactmakers in Zeeland deel, namens het midden- en klein bedrijf, overheid, industrie en studenten. Ze hebben diverse achtergronden en expertises en maken verbinding met elkaar door hun gezamenlijke zoektocht naar duurzame oplossingen en initiatieven.

Expertise en daadkracht

De inspiratie voor het Vernieuwerslab komt voort uit de deelname aan het Feest der Vernieuwing, geïnitieerd door Theo van Bruggen, Programmamanager bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dit evenement vindt jaarlijks plaats in Friesland. Het gedachtengoed hiervan is: breng 20 vernieuwers bij elkaar en vraag hen ook weer iemand mee te nemen die zij op hun beurt vernieuwend vinden. Daarbij is er een vertrouwen dat de juiste personen met elkaar tot praktische oplossingen komen voor een circulaire economie. Dit idee is de basis voor het VernieuwersLAB van ZMf. Ons VernieuwersLAB komt minimaal drie keer per jaar samen om met impactmakers aan vraagstukken te werken en deze te ondersteunen en vooruit te stuwen met expertise en daadkracht. In het VernieuwersLAB werken we altijd samen met Switch van de ZB Planbureau en Bibliotheek.

Insert VernieuwersLAB

 

Inspiratie uit goede voorbeelden

In eerdere sessies van het VernieuwersLAB kwamen onder andere onderwerpen aan bod als: natuurinclusieve landbouw, herenboeren in Zeeland en het plastic probleem. We lieten ons inspireren door het duurzame verhaal achter Voedselbron Graauw, van Emiel van der Vijver uit Zeeuws-Vlaanderen. Of we kwamen bij elkaar op Camping Oranjezon van Ab Pouwer. Tijdens deze bijeenkomst brainstormden we over vernieuwing en circulariteit in de recreatiesector en dachten we na over hoe de ecologische en sociale waarden binnen de recreatie samen kunnen gaan.

Dit kun jij doen

Heb jij een vraagstuk waar je van vind dat die wel een boost aan creatieve energie en vernieuwende blikken kan gebruiken? Of ken jij een impactmaker die hierbij betrokken moet worden? Meld je dan bij het VernieuwersLAB! En je kunt nog meer doen voor ZMf. Kijk hier wat dat is.

 

Tags:

Vragen of tips?