ZMf met meerdere activiteiten onderdeel van Zeeuwse Klimaatweek 2022

ZMf met meerdere activiteiten onderdeel van Zeeuwse Klimaatweek 2022

In lijn met de Nationale Klimaatweek organiseert ZB Bibliotheek van Zeeland van maandag 31 oktober tot en met zondag 6 november 2022 de Zeeuwse Klimaatweek. De week staat in het teken van slimmer energie opwekken en klimaat bewuster leven en werken. Hoe maken we Zeeland steeds duurzamer?

25 oktober 2022

Er wordt al heel veel gedaan door overheid, burgers en organisaties om hieraan bij te dragen. Maar om de doelstellingen te halen die afgesproken zijn moet er nog heel veel meer gedaan worden en zullen alle schouders eronder moeten worden gezet. Zeeuwse initiatieven, projecten, bedrijven en organisaties die daarbij al het voortouw nemen laten tijdens de Zeeuwse Klimaatweek zien waaraan ze werken en hoe jij daar ook aan bij kan dragen.

Activiteiten

De vier Natuur- en Milieu Educatiecentra in Zeeland starten in de Zeeuwse Klimaatweek met het geven van twee interactieve gastcolleges rondom de energietransitie voor groep 7/8 van de Zeeuwse basisscholen. In Cinema Middelburg zijn in deze week films te zien waarin het klimaat centraal staat. In ZB Bibliotheek van Zeeland is tijdens de Klimaatweek de expositie Medusa 500 te zien, een installatie van 500 kwallen gemaakt van sluier en organza. Een kunstinstallatie die zich richt op de wereld van kwallen om de aandacht te vestigen op klimaatverandering en de vervuiling van de zeeën. Ook zal in ZB een Tegenlicht Meet Up georganiseerd worden, waarin de Green Deal centraal staat en een voorleesmiddag voor de kleinsten door Grootouders voor het Klimaat Zeeland.

ZMf onderdeel van Zeeuwse Klimaatweek 2022

Ook ZMf is met meerdere activiteiten en projecten onderdeel van de Zeeuwse Klimaatweek 2022. Zo wordt tijdens de Klimaatweek de nieuwe ZMf Raad van Inspiratie officieel afgetrapt. Dit is een adviesorgaan dat bestaat uit een groep van 10 gedreven jongeren die ZMf namens hun eigen generatie en vanuit hun eigen interesses en talenten adviseert en met haar meedenkt op het gebied van de uitdagingen waar onze samenleving voor staat. We zijn er ook met de Nacht van de Nacht, waarmee we het belang van een donkere nacht uitdragen. Tijdens de Nacht van de Nacht op 29 oktober vierden we de donkerte van de nacht met leuke nachtactiviteiten en riepen we inwoners en bedrijven om hun verlichting uit te doen. Het VernieuwersLAB, waarin ZMf een kartrekkers rol speelt, organiseert een sessie die in het teken staat van nieuwe en veerkrachtige netwerken. Nieuwe netwerken zijn nodig om te versnellen en de grote vraagstukken die op ons afkomen aan te vliegen. De juiste mensen met elkaar in verbinding brengen is een voorwaarde om tot die nieuwe netwerken te komen. En hoe zorgen we er nou voor dat die nieuwe netwerken zichzelf in stand houden en groeien? En ZMf is betrokken bij de inspiratiebijeenkomst van De Wij in Aardgasvrij bij jou in de buurt, waarin particulieren en gemeenten handreikingen krijgen voor het leveren van hun bijdrage in de warmtetransitie.

Tags: