VernieuwersLAB roept op tot actie voor een nieuwe economie in Zeeland!

VernieuwersLAB roept op tot actie voor een nieuwe economie in Zeeland!

Bewoners van Zeeland, kom in actie! Denk mee over het pad naar een nieuwe economie in Zeeland.

22 mei 2020

Hét moment

Het is niet meer te stoppen. Nu het huidige economische model gebukt gaat onder een crisis, bloeit de behoefte, tijd en ruimte voor de transitie waar velen van ons al jaren mee bezig zijn juist op. Dit is hét moment om te bewegen naar de samenleving en economie waar we in wíllen leven. Een samenleving gebaseerd op andere waarden, zoals rechtvaardigheid, inclusiviteit en duurzaamheid.

Hoe willen we verder?

Maar waar komen we dan terecht? En belangrijker hoe willen we verder als samenleving? Tijd dus om eens te herbezinnen. En vooral ook om vooruit te kijken. Hoe willen we dat de wereld er straks uitziet? Hoe Zeeland er straks uitziet? Hoe kunnen we deze tijd van reflectie gebruiken om te zorgen dat we voor nu en in de toekomst de juiste beslissingen nemen? In het belang van ons allen en de generaties na ons.

We zijn toe aan nieuwe systemen

Op onze oude processen is namelijk veel op aan te merken, we zijn duidelijk toe aan nieuwe systemen. Waarin het niet alleen draait om ongeremd groeien, maar waar een nieuwe economie de basis is. Met een juiste balans tussen sociale, ecologische en economische waarden. Waar kringlopen gesloten systemen zijn, de ketens kort zijn en duurzaam circulair het uitgangspunt is.

VernieuwersLAB

Geïnspireerd op de Transitiemotor (Drift) beschrijven wij van het VernieuwersLAB de route naar het Nieuwe Zeeland. Het VernieuwersLAB is een creatieve ontmoeting waar genodigden hun krachten bundelen om het gesprek aan te gaan over complexe sociaal maatschappelijke vraagstukken met betrekking tot duurzaamheid. Het heeft een krachtige verbindende rol in het samenbrengen van Zeeuwen die buiten de kaders durven te denken, van de gebaande paden af durven te stappen, die durven te dromen en die zich focussen op mogelijkheden en niet op obstakels. Aan het VernieuwersLAB nemen tot nu toe meer dan veertig impactmakers in Zeeland deel, namens het midden- en klein bedrijf, overheid, industrie en studenten. Ze hebben diverse achtergronden en expertises en maken verbinding met elkaar door hun gezamenlijke zoektocht naar duurzame oplossingen en initiatieven.

Team VernieuwersLAB

22 mei 2020

Route naar het Nieuwe Zeeland

Het Nieuwe Zeeland; de toekomst van Zeeland. Ons doel is te leren, experimenteren en te bouwen aan een duurzaam en veerkrachtige samenleving. Door het al aanwezige potentieel en maatschappelijk vernieuwingsvermogen te ondersteunen.

Wakker schudden

Kennis, creativiteit en veerkracht is in Zeeland al lang aanwezig. Wij moeten nu zorgen dat we de juiste waarden centraal stellen en krachten bij elkaar optellen. Dus, wij roepen de Zeeuwse samenleving op om de overheid wakker te schudden voor het Zeeland na Corona en een handreiking naar de Nederlandse regering te ondersteunen. We vragen de overheid vaart te zetten achter een investering die nodig is om de potentie en het vermogen om te vernieuwen dat in Zeeland bruist om te zetten tot daadkracht.

10 pijlers met een Zeeuws accent

Op welke vlakken zou die investering moeten worden gericht? Wij zetten in op:

1. Hervorming van financiële en fiscale structuren

Introduceer een Zeeuws dividend, (een soort winstbelasting) ter financiering van het Zeeuwse culturele aanbod en het publieke domein (zorg, onderwijs, etc.).

2. Gezonde leefomgeving

Natuur en landschap zijn belangrijke kernkwaliteiten van Zeeland. Een gezonde leefomgeving is een omgeving waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Door deze te borgen in de Omgevingsvisie beschermen we deze waarden voor de toekomst.

3. Circulaire businessmodellen

Circulaire Economie is de nieuwe norm in de economische agenda. Het huidige economische systeem is verantwoordelijk voor de uitputting van grondstoffen en de negatieve gevolgen op mens en milieu. Met problemen als klimaatverandering, schaarste, verlies aan biodiversiteit als gevolg.
Korte ketens, hergebruik, lokaal, hernieuwbaar wordt de nieuwe norm.  Zeeland leent zich hier bij uitstek voor.

4. Eerlijke arbeid in de 21e eeuw

Betere beloning en daarbij hogere waardering voor medewerkers in vitale beroepen. Daarnaast waarderen we arbeidsmigranten, die de extra handen bieden die de Zeeuwse economie hard nodig heeft.

5. Diversiteit en vernieuwing van het onderwijs

Zeeuwse jongeren krijgen gepersonaliseerd onderwijs. Voor sommige vakken ontvangen jongeren online onderwijs via het aanbod van buiten de provincie. Zo kan de jongere gebruik maken van een divers aanbod en persoonlijke aanvulling op het curriculum. Deze moderne vorm van onderwijs bespaart bovendien veel reistijd en -bewegingen.

6. Inclusiviteit en participatie

Zorgen voor elkaar houdt niet op na de bestrijding van Corona. Omzien naar elkaar betekent: werk maken van zingeving en betekenisvol kunnen voor zijn voor alle werkzoekenden. Een focus op wat mensen wél kunnen en daarbij maatwerk leveren. Zo kunnen er meer mensen participeren en inclusief gemaakt worden in het werkveld.

7. Duurzaam voedselsysteem

Ondersteun ondernemers in de transitie naar kringlooplandbouw en investeer in korte ketens. Verbind de consument met de producten en producenten. Lokaal, biologisch en duurzaam voedsel als nieuwe norm. Waarbij de kwaliteit van voeding, de bodem en arbeid van de producent verzekerd kan worden.

8. Duurzame energie en mobiliteit

Met de Regionale Energie Strategie heeft Zeeland al een hele goede start gemaakt binnen de energietransitie. Aangezien er veel grote industrie in Zeeland is die we willen elektrificeren mag het meer en het mag sneller. We faseren fossiele brandstoffen versneld uit en zetten in op hernieuwbare energie.

9. Gezonde internationale relaties

Nodig bedrijven uit om ook bij te dragen aan (minstens één van de 17) Sustainable Development Goals, en maak dit ook zichtbaar aan klanten en leveranciers. De Sustainable Development Goals bestaan uit 17 agendapunten die dienen als een blauwdruk voor welvaart en vrede voor mens en natuur.

10. Zorg voor de natuur en biodiversiteitsherstel

De mens kans niet zonder natuur. We zetten in op herstel van het respect voor en het evenwicht met de natuur wat we zijn verloren. Ten gunste van de natuur, de biodiversiteit en het Zeeuwse landschap waar we dagelijks van genieten.

Zeeuwse bestuurders!

Dus ook een oproep aan onze Zeeuwse bestuurders! Maak keuzes in de huidige transitie. Keuzes naar een nieuwe economie die gezond is voor de bewoners en bezoekers van Zeeland.

Wij allemaal!

Laten we werken aan een samenleving waar het voor de Zeeuwen leuker, gezonder en goedkoper is en waar overheden en bedrijven zowel maatschappelijke  als economische waarde leveren. Er zijn al zoveel slimme oplossingen. Laten we gebruik maken van de collectieve wijsheid die we in Zeeland hebben. Doe je mee?!

Verbinden

Dit is een oproep aan iedereen: politici, bedrijfsleven, onderwijs, maatschappelijke organisaties, en burgers. Heb je ideeën over hoe bij te dragen aan de stappen op de route naar een nieuwe economie in Zeeland, meld je aan met je suggestie door een mail te sturen naar vernieuwerslab@zmf.nl

Tags:

Meer weten of vragen over de oproep tot actie?