Bestuur

De ZMf wordt aangestuurd door een gekozen bestuur. Het bestuur staat redelijk op afstand maar houdt de grote lijnen goed in de gaten en samen met de medewerkers stelt zij het beleid van de ZMf vast.

In totaal zijn er negen bestuursleden. De bestuursleden van de ZMf zijn vrijwilligers, zij ontvangen voor hun betrokkenheid alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Volgens de statuten is een deel van hen gekozen uit de aangesloten organisaties en een deel van hen is individueel lid. Elk bestuurslid heeft een specifieke deskundigheid die waardevol is voor de ZMf.  

De bestuursleden komen een aantal keer per jaar bij elkaar tijdens de Algemene Bestuursvergaderingen. Daarnaast is er een Dagelijks Bestuur dat frequenter bij elkaar komt. Ook zijn verschillende bestuursleden betrokken bij specifieke beleidsonderwerpen.

Nieuwsgierig wie er in het bestuur zitting neemt? Op deze pagina vindt u een overzicht van onze bestuursleden.

Even voorstellen