Energie uit wind op zee naar Borssele

Energie uit wind op zee naar Borssele

In het windenergiegebied IJmuiden Ver voor de Nederlandse kust, zullen in 2027 windparken gebouwd worden met een vermogen van 4 Gigawatt (GW). De windparken produceren elektriciteit, die naar land wordt getransporteerd door ondergrondse kabels. Hiervoor zijn twee verbindingen van elk 2 GW nodig. Eén van deze twee verbindingen is Net op zee IJmuiden Ver Alpha en zal aan land komen in de buurt van de Rotterdamse Haven. De andere is Net op zee IJmuiden Ver Beta en zal aan land komen in Geertruidenberg (via Haringvliet) of in Borssele (via Westerschelde of via Veerse Meer).

Aanlanding 2 GW verbinding in Borssele

ZMf pleit voor aanlanding van de 2 GW verbinding in Borssele. Het haven- en industriecluster kan de groene energie goed gebruiken om in het komende decennium haar bedrijfsprocessen om te zetten naar een duurzame methodiek op basis van waterstof. Hier is wel een mits aan verbonden, namelijk dat er op een verantwoorde manier wordt omgegaan met de mogelijke effecten op de natuur, het milieu en het landschap.

Schone brandstof en industriële grondstof

Groene waterstof kan een waardevolle duurzame industriele grondstof zijn. Het is een schone brandstof die wordt verkregen uit hernieuwbare bronnen zoals water, door middel van elektrolyse. Met waterstof zou de Zeeuwse industrie een duurzame ommezwaai kunnen maken en enorme hoeveelheden aardgas besparen. Voor het maken van groene waterstof is echter ook veel stroom nodig. Daar zou de aanlanding voor de 2GW verbinding bij Borssele een heel geschikte sleutelrol in kunnen spelen, omdat die groen opgewekte stroom aanlevert vanuit de windparken op zee.

Lees meer over Groene waterstof

Tags:

Vragen of tips

Profiel Denise de Leeuw

Denise de Leeuw

Programmamanager Groene Ruimte