Komt er echt een hoteltoren in Goes?

Komt er echt een hoteltoren in Goes?

De mogelijke komst van een hoteltoren in Goes is al meerdere jaren voer voor discussie in Goes en omstreken. Van der Valk wil op de plek waar ze nu al een hotel exploiteren aan de Anthony Fokkerstraat een nieuw hotel bouwen met een veertien verdiepingen tellende hoteltoren van 55 meter hoog. Het huidige hotelcomplex wordt grotendeels gesloopt. Het nieuwe hotel wordt uitgebreid van 131 naar 151 kamers.

25 mei 2023

Enorme impact op het landschap

ZMf, de Stichting Behoud de Zak van Zuid-Beveland, de dorpsraden van ‘s-Heer Hendrikskinderen en ‘s-Heer Arendskerke en de gemeente Borsele hebben al in een vroeg stadium aan Gemeente Goes laten weten heel bezorgd te zijn over de komst van een hoteltoren van deze omvang. Hoogbouw op deze locatie is volgens ons niet passend en heeft tot in de verre omgeving een enorme impact op het landschap.

Alleen van veraf waarneembaar…

Desondanks heeft Goes de plannen doorgezet en onlangs (van 5 april t/m 17 mei) het ontwerpbestemmingsplan ter inzag gelegd. In het ontwerpbestemmingsplan wordt gesteld dat de hoteltoren straks geen ‘solitair ruimtelijk element in een open landschap’ zal zijn, aangezien hij straks naast (het toekomstige) Bedrijvenpark Deltaweg ligt. De impact blijft volgens Gemeente Goes beperkt, omdat de toren straks alleen van veraf waarneembaar is. Maar dat laatste is nu juist het grootste bezwaar tegen dit plan. Daarnaast is het voor het nog te ontwikkelen Bedrijvenpark Deltaweg niet toegestaan om hoger te bouwen dan zestien meter. Ook met een hoogte van 16 meter zal de hoteltoren nog steeds ver boven de overige bebouwing uitsteken. ZMf heeft op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze ingediend en nog een keer met nadruk de bezwaren tegen hoogbouw op deze locatie geuit.

Wat gaat gemeenteraad Goes doen?

Het College van B en W zullen moeten reageren op de zienswijzen die binnenkomen en uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan al dan niet goed te keuren. Het is momenteel onduidelijk hoe de verhoudingen in de gemeenteraad liggen. Coalitiepartij PvdA/GroenLinks heeft bijvoorbeeld al laten weten tegen een hoteltoren te zijn. VVD is weer een groot voorstander. De verwachting is dat na de zomer de gemeenteraad van Goes hierover een definitief besluit moet nemen.

Tags: