Droombeeld Participatie in 2050 We doen het samen

Droombeeld Participatie in 2050 We doen het samen

Eind vorig jaar rondde het jongerenprogramma Challenge 2050 af met een reeks droomschetsen voor de toekomst van Zeeland. Jongeren stelden voor verschillende thema’s hun ideale toekomstbeeld voor hun provincie. Daar kwamen indrukwekkende beelden uit naar voren. In 2050 vormen we een hechte samenleving. Zo werken we volop samen met naasten en onbekenden om alledagelijkse taken goed te organiseren. Ontmoeting en samenwerking zijn belangrijke waardes geworden en ze geven de toekomstige inwoners van Zeeland dagelijks een gevoel van voldoening, plezier en betekenis. Op elke plek in de samenleving zie je die ‘assertieve houding’ van burgers terugkomen. Dat is de toekomst waar Ay Ling van der Spek-Thung, Imme Zanders, Teshuwah Rijkers en Sal van den Berg voor pleiten in het door hun geschreven boekje ‘Het Participatie Pleidooi’.

26 maart 2024

Op 18 mei 2023, zitten Ay Ling, Imme, Teshuwah en Sal met de handen in het haar. Ze zijn opzoek naar een onderwerp voor het project Challenge 2050. Ze zijn geïnteresseerd in uiteenlopende vraagstukken als deepdemocracy, polarisatie en burgerberaden, maar weten niet te kiezen. Uiteindelijk besluiten ze om aan de slag te gaan met het onderwerp wat raakt aan al hun ideeën: Hoe willen we in 2050 met elkaar samenleven?

In het droombeeld van de vier jonge Zeeuwen, is het samenwerken en bieden van hulp de norm geworden in de samenleving. Inwoners worden daarbij geholpen. Zij kunnen zich op eenvoudige manieren oriënteren hoe zij anderen kunnen helpen in hun directe omgeving. Door te koken voor een eenzame oudere of de kinderen van de buurvrouw naar school brengen, voelen we ons rijker. Omdat we in 2050 veel meer vrijwilliger voor elkaar zijn gaan doen, zijn de werkweken een stuk korter geworden. En als we dán toch aan het werk zijn, dan delen we de ruimte met vele andere organisaties. In deze ‘third spaces’ komt de samenleving samen. Hier vinden burgerberaden en andere vernieuwende vormen van burgerparticipatie plaats. Zo zorgt de overheid ervoor dat, bij het maken van belangrijke beslissingen, ieders stem wordt gehoord en mensen vanuit hun eigen kennen en kunde bijdragen.

Participatie is echt zó moeilijk niet

Wij begrijpen dat bij het lezen van dit artikel, mensen zullen denken: Dat is erg idealistisch. Voor ons neemt dat niet weg dat het belangrijk is om te kunnen blijven dromen. We geloven dat onze ideeën echt mogelijk zijn. Door ons meer open te stellen en in te zetten voor de ander, kunnen we de samenleving vandaag (al) ingrijpend veranderen.

Voor hun visie zijn de jongeren op zoek gegaan naar inspirerende voorbeelden in (de buurt van) Zeeland. Zo interviewde ze onder andere het citizens science project ‘drinkable rivers’, of Zeeuwse Zorg Coalitie over de organisatie van het burgerberaad over de ‘toekomst van de zorg’. Ook worden de Herenboeren rondom Goes en het platform Middelburg Ontmoet genoemd. Deze succesverhalen presenteren zijn in hun boekje ‘Het Participatie Pleidooi’.

Alle dromen

Lees ook over de andere dromen van de jongeren van Challenge 2050:

Droombeeld Ons eten in 2050 Vooruit naar vroeger
Droombeeld Het verhaal van water
Droombeeld Degrowth & de economie in 2050

Over Challenge 2050

Sal, Ay Ling, Imme en Teshuwah hebben hun toekomstdroom gemaakt tijdens het project ‘Challenge 2050’. De deelnemers van Challenge 2050 zijn een half jaar aan de slag gegaan met de mooist mogelijke toekomst voor Zeeland, middels inspiratiesessies, gesprekken met experts en eigen onderzoek. Challenge 2050 is een initiatief van Dorpen voor Morgen: een platform waar mensen uit dorpen en wijken elkaar stimuleren en activeren om de transities te benutten voor een vitalere en veerkrachtiger samenleving. ZMf heeft het project uitgevoerd.

Terugblik symposium ‘De stem van de toekomst’

Tags:

Vragen of tips?