Droombeeld Het verhaal van water in 2050

Droombeeld Het verhaal van water in 2050

Eind vorig jaar rondde het jongerenprogramma Challenge 2050 af met een reeks droomschetsen voor de toekomst van Zeeland. Jongeren stelden voor verschillende thema’s hun ideale toekomstbeeld voor hun provincie. Daar kwamen indrukwekkende beelden uit naar voren. Een van de dromen verbeeldde de toekomst van het water. Jan Flechner, Arie Storm en Matthijs Verdaasdonk vertellen in hun toekomstdroom voor Zeeland in 2050 over leven in de ‘dynamische delta’, met het water. Ze zijn als deelnemers van Challenge 2050 het afgelopen halfjaar op onderzoek uitgegaan over hoe de toekomst van Zeeland met het water eruit kan zien. Dat was niet altijd makkelijk: In hun onderzoek kwamen ze altijd weer de emoties en pijn uit het verleden tegen, waardoor dromen niet altijd even makkelijk is.

26 maart 2024

En toch hebben ze gedroomd! Door een verhaal van een Zeeuw uit 2050 te schrijven, delen ze hun dromen voor Zeeland in 2050. Uitgangspunt van hun droombeeld is dat de relatie tussen de Zeeuw en het water is veranderd. “Van een gevaar waartegen wij onszelf vooral beschermen wordt het water meer geaccepteerd als een vormgevende kracht in het landschap” aldus de Jan, Arie en Matthijs.

Door de ogen van een Zeeuw uit 2050, nemen ze ons mee naar een toekomst waar de relatie met het water is veranderd. Ze vertellen over het leven in een ‘dynamische delta’. Getijde gebieden, een landschap vol leven, drijvende huizen, nieuwe kansen en verbinding met de zee: “Onze stranden, duinen, dijken, slikken, schorren, polders, steden en dorpen bewegen langzaam mee in de tijd.”

Zoetwateropgave, waterkwaliteit en zeespiegelstijging

Bij het ontwikkelen van hun droombeeld, hebben Jan, Arie en Matthijs hun onderzoek opgedeeld in drie vraagstukken: de zoetwateropgave, waterkwaliteit en zeespiegelstijging. Ze benadrukken het belang van schoon water, voor de natuur en onze eigen gezondheid. Ook gaan we in hun droombeeld voor 2050 veel zuiniger om met zoet water, en houden we meer regenwater vast in natte natuurgebieden.

De zeespiegelstijging zien ze als één van de grootste uitdagingen voor de Zeeuwse eilanden. Wanneer die meer dan 80 centimeter stijgt, zijn de deltawerken niet meer genoeg om ons veilig te houden. Hier kan aan het einde van de eeuw al sprake van zijn. In hun droombeeld kiezen ze ervoor om oplossingen te zoeken mét de natuur, in plaats van het water zo ver mogelijk buiten te houden.

Zo blijft in hun toekomstdroom ook na 2050 de Oosterschelde een open en dynamische deltagebied. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de waterveiligheid. De energie gaat daarom naar de gebieden waar de meeste mensen wonen. Bij besluiten tot nieuwe bouwprojecten moet rekening gehouden worden met het overstromingrisico van het gebied.

Jan, Arie en Matthijs geven in hun verhaal aan dat dit niet altijd makkelijk was. Maar, zo vertellen ze: “Met elkaar zijn we deze uitdaging aangegaan. We hebben gedurfd naar de belangen te luisteren van alle inwoners van Zeeland, of het nou loopt, kruipt, vliegt, zwemt of wortelt. Waar we bang waren voor de zee, is er nu verbinding. De zee beweegt en wij bewegen mee.”

Alle dromen

Lees ook over de andere dromen van de jongeren van Challenge 2050:

Droombeeld Ons eten in 2050 Vooruit naar vroeger
Droombeeld Degrowth & Zeeland in 2050
Droombeeld Participatie in 2050 We doen het samen

Over Challenge 2050

Jan, Arie en Matthijs hebben hun toekomstdroom gemaakt tijdens het project ‘Challenge 2050’. De deelnemers van Challenge 2050 zijn een half jaar aan de slag gegaan met de mooist mogelijke toekomst voor Zeeland, middels inspiratiesessies, gesprekken met experts en eigen onderzoek. Challenge 2050 is een initiatief van Dorpen voor Morgen: een platform waar mensen uit dorpen en wijken elkaar stimuleren en activeren om de transities te benutten voor een vitalere en veerkrachtiger samenleving. ZMf heeft het project uitgevoerd.

Terugblik symposium ‘De stem van de toekomst’

Tags:

Vragen of tips?