De Zeeuwse Natuur- en Klimaatmars

De Zeeuwse Natuur- en Klimaatmars

Aanstaande zaterdag, 25 mei om 14.00 uur is het zover! Dan stroomt het Abdijplein in Middelburg vol voor de Zeeuwse Natuur- en Klimaatmars. Loop ook mee voor de Zeeuwse natuur en tegen de wereldwijde klimaatverandering. We laten ons vooraf aanvuren door de persoonlijke aanmoediging van 5 vooraanstaande en dappere Zeeuwse vrouwen en sluiten af met een oproep vanuit de jongeren. Aansluitend op de mars kun je in de Klimaatcafé Special van ZB en ZMf duiken. Centrale vraag daarin is: ‘wat doet het klimaat met jou?’

23 mei 2024

Zeeland heeft unieke natuur, waarin zee, duinen en polders verweven zijn. Iets waar je heel trots op mag zijn, vindt een groepje Zeeuwse jongeren. Maar we knabbelen steeds meer van die natuur af, we vervuilen haar en maken haar zelfs kapot. Daarom vinden de jongeren het nu écht tijd om op te staan voor de natuur en het klimaat. Dat willen ze met zoveel mogelijk andere Zeeuwen doen tijdens de mars.

Startpunt van een nieuwe toekomst

In 2019 organiseerde ZMf al de Zeeuwse Klimaatmars, waarin zo’n 500 mensen meeliepen. Nu, 5 jaar later in een politiek klimaat waarin de druk op natuur en het klimaat alleen maar verder op wordt gevoerd, is het belangrijker dan ooit om massaal te laten weten dat die natuur juist centraal moet staan. De boodschap van de mars op zaterdag 25 mei kan niet duidelijker: Stop met het dumpen van gevaarlijk chemisch afval in onze rivieren. Stop met het afpakken van leefgebied van dieren en planten. Stop met handelen alsof natuur een oneindige grondstoffenbron is. Stop met het beschadigen van onze leefomgeving. En start met beseffen dat natuur de bron van leven is voor mens en dier. Start met het betrekken van de natuur in alles wat we doen, zodat we haar niet verder vervuilen en afbreken. Zie de Zeeuwse Natuur- Klimaatmars als een startpunt van een nieuwe toekomst.

‘De belangrijkste boodschap van 25 mei is dat we beseffen dat wij Zeeuwen, burgers en politici, keuzes kunnen maken over hoe we omgaan met natuur. Kies een toekomst waarin we de natuur respecteren’ -Sal van den Berg

Mars door Middelburg

Op zaterdag 25 mei 2024 verzamelen we op het Abdijplein in Middelburg. Daar geven 5 moedige Zeeuwse vrouwen hun persoonlijke boodschap mee aan alle marslopers. Daarna lopen we vanaf het Abdijplein een mars door Middelburg.

Programma

13:30 uur: inloop onder begeleiding van Rhythms of Resistance

14:00 uur: opening met 5 Zeeuwse vrouwen

14:30 uur: start van de mars door Middelburg

15:30 uur: terugkomst op het Abdijplein met woorden van Zeeuwse jongeren

  • Teshuwah Rijkers
  • Ruben Vermeule
  • Grietje Gerami

16:00 uur: einde van de mars

Loop ook mee!

Laat tijdens de Zeeuwse Natuur- en Klimaatmars van je horen! Loop zaterdag 25 mei mee in de mars. Neem spandoeken mee, doe T-shirts aan met jouw persoonlijke oproep of maak een protestlied. Volg alle voorbereidingen en aankondigingen rondom de mars op Instagram of LinkedIn @enmorgendan. Deel het nieuws over de mars met je familie en al je vrienden en help mee om de opkomst voor de mars zo groot mogelijk te maken!

Klimaatcafé Special

Aansluitend aan de Zeeuwse Natuur- en Klimaatmars organiseert ZB Bibliotheek van Zeeland in samenwerking met ZMf een Klimaatcafé Special. Tijdens deze Special delen we reacties op een centrale vraag. Die luidt niet, zoals heel vaak: wat doe jij voor het klimaat?, maar: wat doet het klimaat met jou?

16:30 uur: inloop

17:00 uur: start programma

18:30 uur: einde programma

Let op: er is plaats voor maximaal 50 personen. Meld je dus snel aan voor een plek!

Aanmelden

Tags: