Bomen, bomen, bomen

Bomen, bomen, bomen

Bomen zijn gewoon erg belangrijk, voor ons en voor ons klimaat. Behalve dat ze een ecologische functie hebben voor insecten en dieren en van esthetisch van waarde zijn in het landschap en bijdragen aan een positieve en natuurlijke beleving van onze omgeving, zijn ze de CO2-stofzuigers en filters van onze planeet en kunnen ze een grote bijdrage leveren aan het oplossen van het klimaatprobleem. We moeten dus heel zorgvuldig met ze omgaan.

Wij vinden in principe dat je bomen niet moet kappen, tenzij daar een hele goede reden voor is, bijvoorbeeld als er sprake is van een probleem voor de veiligheid of bij overwoekering door exotische boomsoorten.

Zorgen om grootschalige kap

We zien nog steeds bomen gekapt worden zonder duidelijke redenen door diverse gemeenten en waterschap. En maar al te vaak gaan er meer bomen weg dan ervoor terugkomen. En dat maakt ons alert! Vaak wordt gesteld dat kap van bomen noodzaak is voor de veiligheid. Dat snapt ZMf, de veiligheid is belangrijk. Maar waren komen er dan minder bomen terug? We kunnen zeldende maatschappelijke verantwoordelijkheid bespeuren voor een aandeel in het tegengaan van klimaatverandering die ons gezamenlijk boven het hoofd hangt en die gemeentes en waterschap, net als ieder ander van ons, ook zou moeten dragen.

Verantwoordelijkheid nemen

In tijden waarin ons land en de wereld op zijn kop staat door de vergaande gevolgen van klimaatverandering en iedereen wordt opgeroepen zijn aandeel hierin bij te dragen, zou je verwachten dat partijen met een maatschappelijke functie juist ook daarin hun steentje bij zouden dragen. In onze optiek gaat er van zo’n grootschalige bomenkap een verkeerd signaal uit. We gaan voor een andere aanpak bij bomenkap in het algemeen: mínstens een boom voor een boom. Het liefst ook op dezelfde plek, maar mocht dat in verband met veiligheid of andere boomsoorten niet gaan, dan minstens op een andere plek. Wat ons betreft is dit niet alleen wenselijk, maar zelfs noodzaak!

Regels voor kap

Bomen mogen doorgaans niet zomaar worden gekapt. In de Wet Natuurbescherming, die in 2017 van kracht werd, zijn daarover regels opgenomen die bomen (houtopstand) beschermen. Daaraan moeten iedereen zich houden, zo ook particulieren, bedrijven en overheden. Of je een boom mag kappen is afhankelijk van de plek van de boom. Binnen een gemeente stelt de gemeente vast of kap is toegestaan. De regels kunnen per gemeente verschillen en zijn opgenomen in de APV. Buiten gemeentegrenzen geldt in principe de Wet Natuurbescherming. Kap is daarin in beginsel verboden zonder dat het gemeld is bij de provincie. Een kapmelding moet minstens 4 weken en maximaal 1 jaar van te voren worden gedaan. De wet stelt onder andere ook dat er alleen bomen mogen worden gekapt als blijkt dat daarbij geen waardevol bos verdwijnt. Als kap is toegestaan, dan geldt er een herplantplicht. Deze herplanting hoeft echter niet altijd op dezelfde plek te zijn.

Onderzoek en zorgvuldig afwegen

Er zijn allerlei redenen voor het kappen van bomen. Maar er zijn ook legio motieven om bomen juist niet te kappen, zoals ecologische en landschappelijke. Wij vinden dat er in alle gevallen goed (ook ecologisch!) onderzoek nodig is vooraf en de ruimtelijke en maatschappelijke voor- en nadelen van kap tegen de ecologische en landschappelijke zorgvuldig moeten worden afgewogen. Dreigt met de kap het voortbestaan van diersoorten, denk aan vogels of vleermuizen, dan moeten er verzachtende maatregelen worden genomen, bijvoorbeeld nieuw nestmateriaal in bomen die wel behouden blijven. ZMf pleit ervoor altijd eerst mogelijke alternatieven te bekijken en zoeken om de kap van bomen zoveel mogelijk te voorkomen.

Regels voor kap

Bomen mogen doorgaans niet zomaar worden gekapt. In de Wet Natuurbescherming, die in 2017 van kracht werd, zijn daarover regels opgenomen die bomen (houtopstand) buiten de bebouwde kom beschermen. Kap is daarin in beginsel verboden zonder dat het gemeld is bij de provincie. Een kapmelding moet minstens 4 weken en maximaal 1 jaar van tevoren worden gedaan. De wet stelt onder andere ook dat er alleen bomen mogen worden gekapt als blijkt dat daarbij geen waardevol bos verdwijnt. Als kap is toegestaan, dan geldt er een herplantplicht. Deze herplanting hoeft echter niet altijd op dezelfde plek te zijn. Binnen de bebouwde kom stelt de gemeente vast of kap is toegestaan. De regels kunnen per gemeente verschillen en zijn opgenomen in de APV.

Bezwaar indienen

Ben je het niet eens met de kap van een boom of meerdere bomen, dan kun je bezwaar maken bij je gemeente, mits je ‘belanghebbende’ bent. Belanghebbende ben je als je kunt aantonen dat je direct nadeel ondervindt van de kap en je direct uitzicht hebt op de boom, bijvoorbeeld als deze dicht bij je woning staat of bij de buren. Onder onze lidorganisaties zijn er verenigingen en stichtingen die zich inzetten voor het behoud van bomen, zij zijn ook belanghebbenden.

Tags:

Goed voorbeeld van de handen uit de mouwen voor een groenere wereld kwam van Ethiopië. Daar werden op één dag 200 miljoen bomen geplant!

Dit kun jij doen

Maak je je zorgen over grootschalige kap van bomen of over de kap van een of enkele bomen met grote gevolgen voor de natuur in Zeeland, laat het ons weten! We zijn ook blij met positieve ideeën over en initiatieven voor meer bomen in onze Provincie. Heb je een tuin of grond, plant bomen! En als je dat te groot is, plant dan struiken, planten en gras. Groen is goed voor de afwatering, essentieel voor insecten en andere dieren en heerlijk voor jou. En je kunt ons op meer manieren helpen. Kijk hier hoe je dat kunt doen.

Tags:

Vragen of tips?

Profiel Robbert Trompetter

Robbert Trompetter

Programmamanager Ruimtelijke ordening & landschap