Meer energie in scholen

Meer energie in scholen

Dit project is eind 2018 gestart en zet de komende twee jaar in op het energetische verduurzamen van 20 basisscholen in Zeeland. De energierekening vormt een jaarlijks terugkerende kostenpost op de begroting van de basisscholen. Scholen geven ongeveer 3,5% van het totale budget uit aan energiekosten. Rond de 50% van alle basisscholen scoort slecht op het gebied van gas en elektriciteitsgebruik. Om een gemiddeld klaslokaal te voorzien van verwarming, verlichting en elektrische apparaten wordt jaarlijks 4000 kg of CO2 uitgestoten.

Zeeuwse aanpak

Voor energiebesparing in bestaande woningen en maatschappelijk vastgoed komt steeds meer aandacht. Maar scholen dreigen in dit proces achterop te raken. Dat heeft onder meer te maken met een gedeelde verantwoordelijkheid (tussen gemeenten en schoolbesturen), geldstromen en bekostigingsregels, gebrek aan urgentiegevoel en onvoldoende inzicht in de mogelijkheden.

Deze factoren hebben er ook aan bijgedragen dat het nationale project Green Deal Scholen helaas onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Daarom heeft het Energieservicepunt Zeeland (ESP), een samenwerkingsverband van ZMf, Zeeuwind en het Zeeuws Klimaatfonds, na overleg met verschillende partijen, waaronder gemeenten, het initiatief genomen voor een Zeeuws project, met een eigen praktische aanpak. De komende twee jaar willen we met 20 Zeeuwse basisscholen aan de slag om met hulp van betrokken partijen en deskundigen het energieverbruik van scholen in beeld te brengen, een energiescan uit te voeren, een plan van aanpak op te stellen en dat plan concreet uitgevoerd te krijgen. We gaan daarbij per school aan de slag met het nemen van de eerste maatregelen om energie (en geld) te besparen en zelf energie op te wekken. Educatie voor de leerlingen is een optie.

Projectfoto Meer energie in scholen

DoE-teams

Het unieke van de voorgestelde ‘Zeeuwse’ aanpak is het inzetten van de ‘DoE-teams’. Deze daad- en doelgerichte werkgroepen vormen de motor van het proces op elke deelnemende school. Voor elke school waarvoor de aanpak wordt uitgerold wordt een specifiek DoE-team in het leven geroepen. In zo’n team zitten vertegenwoordigers van de school (directeur of vestigingsleider) en het schoolbestuur, de beheerder van de school, de betrokken gemeente, dorpsraad of lokale werkgroep en zaak-deskundigen. De teams worden ondersteund door een regisseur vanuit ESP Zeeland.

De teams benaderen de energetische verduurzaming van de betrokken school als een sportieve uitdaging; bekende belemmeringen en knelpunten worden gezien als te nemen hordes in een hordenloop. De hierboven omschreven stap-voor-stap- benadering, van scan tot monitoring, vormt daarbij wel een vaste leidraad. De inzet van de teams is te kenmerken met een set van werkwoorden en handelingen: initiëren, stimuleren, informeren, overleggen, duwen, trekken en beslissen. Kortom: gewoon doen!

Meer weten?

Voor informatie of vragen over het project kun je contact opnemen met Ad Phernambucq via info@zeeuwsklimaatfonds.nl of met ZMf projectleider Melissa Ernst.

Tags:
Profiel Melissa Ernst

Melissa Ernst

Projectleider Energietransitie, Biodiversiteit, Landbouw

Het project wordt uitgevoerd door: Zeeuws Klimaatfonds, Zeeuwind en ZMf.

Logo's Zeewind en Zeeuws Klimaatfonds

 

Het project wordt ondersteund door:
Het project Meer energie in scholen wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zeeland en Stichting Zeeuwse Publieke Belangen.

Logo Provincie Zeeland Logo Stichting Zeeuwse publiekebelangen

 

 

Tags: