ZMf ontwikkelt nieuw format voor Thijs Kramerlezing

ZMf ontwikkelt nieuw format voor Thijs Kramerlezing

De zevende Thijs Kramerlezing zou het dit jaar zijn geweest. In navolging van zes eerdere edities die een groot succes waren. Met rust en aandacht luisteren naar inspirerende visies en afsluitend napraten en verder filosoferen bij een heerlijke Westmalle. Maar Covid-19 gooide aanhoudend roet in het eten. Ook voor volgend jaar verwachten wij dat het bij elkaar brengen van honderden gasten in een theaterzaal niet realistisch zal zijn.

2 februari 2021

Waar het om begon

Foto Thijs Kramer bij project pagina Thijs Kramerlezing ZMf
Bron foto: dethijskramerlezing.nl

In 2008 vond de eerste Thijs Kramerlezing plaats nadat in 2006 Thijs bij een noodlottig ongeval om het leven was gekomen. Thijs was een man met inspirerende visies en spraakmakende ideeën voor een beter, groen-blauwer Zeeland. In “inspiratie” en “spraakmakende ideeën” werd de toon gevonden voor opeenvolgende lezingen. Van de eerste lezing in 2008 over ‘Groen-blauwe Deltawerken: een eeuw verder’, tot aan de zesde lezing in 2018 met als onderwerp ‘Ruimte voor (klimaat)verandering?’. Steeds werd er ingezoomd op een thema op het snijvlak van economie, ecologie en sociaal.

Hoogtepunt

De maatregelen rondom COVID-19 maakten niet alleen dat de Thijs Kramerlezing uitgesteld werd, maar vraagt ons ook om goed na te denken over de wijze waarop we in de toekomst op een aansprekende en verantwoorde manier aandacht kunnen blijven vragen voor de thema’s rondom economie, ecologie en maatschappij. Zo kwam er bij ons een denkproces op gang over de vorm en functie van de Thijs Kramerlezing. Na zes hele succesvolle edities hebben we in meerdere gesprekken met diverse aan de Thijs Kramerlezing verbonden mensen gemerkt dat het concept van de lezing misschien wel op een hoogtepunt is gekomen. We denken dat het tijd is om te zoeken naar een nieuwe vorm om een zo breed mogelijk publiek te blijven inspireren en motiveren voor een groen-blauwer Zeeland.

Thijs Kramerlezing logo

Nieuw format in lijn met Thijs’ gedachtegoed

Wat Thijs Kramer in zijn werk begon willen wij helpen voortzetten. Zijn unieke manier van denken verdient het om blijvend te worden uitgedragen. In een nieuwe vorm met een nieuw naam willen we, in lijn met het gedachtegoed van Thijs Kramer en de oorspronkelijke opzet van de lezing, opnieuw zoeken naar een setting waarin we met rust en aandacht naar elkaar kunnen luisteren en elkaar kunnen inspireren met frisse en spraakmakende ideeën. Bovendien willen we in het nieuwe format tweejaarlijks bijeenkomsten organiseren, uiteraard passend bij de mogelijkheden in tijden van corona. Met een klein team binnen ZMf wordt volop nagedacht over de uiteindelijke vorm en uitwerking van het nieuwe format en stoeien we met ideeën en termen als ‘tv-programma opzet Zomergasten’, ‘podcasts’, ‘middenin de natuur’, ‘frisdenkers’ en ‘vergezichten’. Zodra onze ideeën vastere vormen krijgen zullen we deze met je delen.

 

Naar Zeeuwse Zichtlijnen

 

Wantij special over Thijs Kramerlezing

Wantij, het ledenblad van ZMf, biedt een uitgelezen podium om in een ‘special’ het gedachtegoed van Thijs Kramer extra onder de aandacht te brengen. Een uitleg over de overgang naar een nieuwe vorm van lezingen is daar ook op zijn plek. Het lijkt ons leuk om in die editie ook de eerdere edities van de Thijs Kramerlezing en onderwerpen die daarin aan bod kwamen de revue te laten passeren en in relatie te brengen met waar we op dit moment staan in Zeeland.

Een woord van dank

We hopen van harte dat je straks ons idee voor een nieuw concept voor de lezingen kunt waarderen. We willen iedereen die altijd betrokken is geweest bij de Thijs Kramerlezing hartelijk bedanken voor zijn enorme inzet. Wij kijken ernaar uit om je weer te treffen naar aanleiding van het nieuwe format en met je (na) te praten over de ideeën die daaruit voortkomen om Zeeland nog groen-blauwer te maken. Uiteraard met een koude Westmalle in de hand!

Tags: