Word Ambassadeur Natuurlijke Klimaatbuffers!

Word Ambassadeur Natuurlijke Klimaatbuffers!

ZMf is op zoek naar ambassadeurs die zich in willen zetten voor klimaatadaptatie! Natuurlijke klimaatbuffers zijn onmisbaar in het tegengaan van klimaatverandering en in het ons aanpassen aan de gevolgen ervan. Met natuurlijke klimaatbuffers maken we Zeeland klimaatbestendig met gebruik van natuurlijke processen. Als Ambassadeur Natuurlijke Klimaatbuffers help je deze kansrijke vorm van klimaatadaptatie onder de aandacht te brengen, kennis ervan te delen en de uitrol te versnellen.

9 mei 2022

Dat het klimaat verandert valt niet meer te ontkennen. Iedereen kan wel voorbeelden noemen van vrij extreme veranderingen in het weer bijvoorbeeld, zoals extreme neerslag, droogte en hitte. Ze komen steeds vaker voor en hebben schadelijke effecten onze gezondheid, leefomgeving en de economie. Met natuurlijke klimaatbuffers kunnen we hier iets aan doen.

Meer urgentie nodig

Het is essentieel om de oorzaken van klimaatverandering tegen te gaan. We staan daarbij voor een grote en serieuze zaak en er is geen tijd te verliezen. Het beleid tot nu toe is ontoereikend en beleidsverandering verloopt te traag. De aanpassing van beleid en de inrichting van onze maatschappij houdt geen gelijke trend met de versnelling in de klimaateffecten van de menselijke invloed op het klimaat. Er is dus meer urgentie nodig.

Natuurlijke klimaatbuffers

We hebben een aantal klimaatbuffers op een rij gezet. Veel van deze natuurlijke klimaatbuffers zijn heel goed toe te passen op het grondgebied van bijna iedere gemeente of provincie in Nederland.

Meer over natuurlijke klimaatbuffers

Zelf een bijdrage leveren

We zullen niet alleen klimaatverandering moeten tegengaan, maar er ons ook aan aan moeten passen. De Natuur en Milieufederaties in Nederland hebben daarom de handen ineengeslagen om het voor inwoners van gemeenten en provincies mogelijk te maken zelf een bijdrage te leveren aan het remmen van klimaatverandering. Namelijk door als vrijwilliger Ambassadeur Natuurlijke Klimaatbuffers aandacht te vragen voor de noodzaak van klimaatadaptatie en natuurlijke klimaatbuffers bij onder andere bestuurders, inwoners, bedrijven en onderwijsinstellingen.

Word een Zeeuwse klimaatambassadeur

ZMf is op zoek naar een aantal extra Ambassadeurs Natuurlijke Klimaatbuffers voor Zeeland die de toepassing van natuurlijke klimaatbuffers willen helpen promoten. ZMf werkt bijvoorbeeld ook al samen met HZ om de mogelijkheden te onderzoeken van klimaatbuffers in poelgronden, die overal in Zeeland voorkomen.

Kennis opdoen

ZMf begeleid je in het opdoen van de benodigde achtergrondkennis over natuurlijke buffers en hoe die kunnen worden toegepast in Zeeland. Daarom organiseren we een aantal kennisbijeenkomsten en zijn er deskundigen binnen ZMf die je kunnen helpen met de promotie van natuurlijke buffers in jouw eigen omgeving.

Aanmelden

Wil jij je inzetten voor klimaatadaptatie en natuurlijke klimaatbuffers? Meld je dan aan door een mail te sturen naar klimaatbuffers@zmf.nl Wij nemen dan snel contact met je op.

Tags:

Vragen of tips?