Werken met Waterlandschappen

Werken met Waterlandschappen

Hoe krijgen we Nederland klimaatbestendig en houden we ons land ook leefbaar? Wat is daarvoor nodig? Hoe richten we haar daarop in? Niet alleen interessante vragen, maar ook hele urgente, want het klimaat verandert en de zeespiegel zal mogelijk stijgen. In een gebied wordt er vaak gestreden om verschillende functies. Door ze te combineren en er een interessant verdienmodel aan te koppelen, kun je echt gaan werken met waterlandschappen.

20 december 2021

Om het landschap zo in te richten dat we onze leefomgeving veilig houden maar ook leefbaar is een innovatieve en baanbrekende manier van denken nodig. Een visie die het inrichten van overgangen tussen water en land zo bekijkt dat er meerwaarde ontstaat voor het gebruik ervan, niet alleen voor de veiligheid, maar onder andere ook voor natuur, die ook van groot belang is voor het leefbaar houden van een gebied.

Optimale combinatie van functies

Het consortium Werken met Waterlandschappen, bestaande uit onder andere Hogeschool Zeeland, Delta es, Wageningen Universiteit, Natuurmonumenten en ZMf, onderzoekt de mogelijkheden van een optimale combinatie van gebruiksfuncties als waterveiligheid, recreatie, natuur en landbouw doormiddel van klimaatadaptatieve ingrepen. Hiervoor organiseerde ZMf met de andere partners afgelopen oktober een werkatelier in het waterlandschap Waterdunen.

Verdienmodel

Werken met Waterlandschappen is vrij bijzonder, omdat het het zoeken naar een gecombineerd verdienmodel voor verschillende functies, zoals recreatie, landgebruik en waterbouw, in een gebied als uitgangspunt heeft. Aan de hand van die verdienmodellen zoekt het consortium naar oplossingen voor maatschappelijke opgaven, zoals waterberging, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Uitkomsten uit het onderzoek kunnen mogelijk ook de basis zijn voor oplossingen in meer waterlandschappen.

Tags: