VernieuwersLAB: inzoomen op nieuwe en veerkrachtige netwerken

VernieuwersLAB: inzoomen op nieuwe en veerkrachtige netwerken

Ter afsluiting van de Zeeuwse Klimaatweek eind oktober dit jaar, organiseerde ZMf in samenwerking met ZB Bibliotheek van Zeeland en Provincie Zeeland een zeer succesvolle werksessie van het VernieuwersLAB, waarvoor breed belangstelling was. Het VernieuwersLAB is een platform voor mensen die sociaal-maatschappelijke vraagstukken willen helpen oplossen en die willen bouwen aan een duurzame toekomst voor Zeeland. De bijeenkomst stond in het teken van nieuwe en veerkrachtige netwerken. Nieuwe netwerken zijn namelijk nodig om te versnellen en de grote vraagstukken die op ons afkomen aan te vliegen.

19 december 2022

De juiste mensen met elkaar in verbinding brengen is een voorwaarde om tot die nieuwe netwerken te komen. En hoe zorgen we er nu voor dat die nieuwe netwerken zichzelf in stand houden en groeien? Een centrale vraag in een interactief programma waar we mee aan de slag zijn gegaan.

Het grotere geheel

We lieten ons onder andere inspireren door Klaas Kuitenbrouwer, initiator van het Zoöp model en onderzoeker aan Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. Het Zoöp organisatiemodel gaat over het grotere geheel waarin cultuur en natuur met elkaar verbonden zijn. Dat zijn samenwerkingsverbanden waar we tot nu toe nog niet veel over weten.  Het idee dat cultuur en natuur gescheiden werelden zijn is ooit een keer bedacht. Via ecologische regeneratie zetten we een eerste stap om onze samenleving weer in verbinding te krijgen met natuur. Hiervoor ontstaan nieuwe netwerken die op een niet reguliere manier georganiseerd zijn. Bovendien is een Zoöp organisatie vooral ook een lerende organisatie.

‘In 2050 ben ik 50 jaar.’

Ook luisterden we met groot genoegen naar Merel Groot van de jonge klimaatbeweging in Zeeland. Zij gaf een doorkijk naar de belevingswereld van jongeren, in het bijzonder als het om netwerken gaat. Ze gaf aan dat jongeren vooral willen netwerken als er een duidelijk doel voor is. Ze willen samen optrekken om meer mensen te bereiken. Concreet voorbeeld: de avond voorafgaand aan de bijeenkomst van VernieuwersLAB ondertekenden jonge Zeeuwen vanuit verschillende netwerken en greenoffices in de regio een document om meer impact te kunnen maken voor hun toekomst. De vraag die hen bezighoudt is: Hoe ziet de wereld eruit als ik 50 ben? In 2050 is Merel’s generatie namelijk 50 jaar oud.

Nieuwe ideeën

De deelnemers aan de sessie van het VernieuwersLAB zijn na deze presentaties vervolgens met elkaar aan het werk gegaan: ze formuleerden een aantal ideeën en werkten deze uit. Daar rolden een aantal veelbelovende concepten uit, zoals: Natuurinclusieve stad dat meer natuur in de stad wil brengen, WE ALL Zeeland dat natuur als economische waarde wil zien, een campagne rondom PFAS waarmee meer bewustwording wordt gecreërd bij consumenten over PFAS en meer duidelijkheid wordt gegeven over de aanwezigheid ervan in producten, en de leidraad van True pricing, waarmee we onze economie op een gezonde evenwichtige manier samen kunnen laten gaan met de ecologie. Deze ideeen kregen een spinoff, onder andere door ze in te brengen in andere kennis en innovatienetwerken in Zeeland zoals Duurzaam door en WE ALL Nederland.

VernieuwersLAB en verder

Het doel van de bijeenkomst van het VernieuwersLAB tijdens de Zeeuwse Klimaatweek was om tot een nieuw veerkrachtig netwerk te komen dat zichzelf in stand houdt en dwars door alle sectoren en systemen heen loopt. De bijeenkomst was daarin een succesvolle eerste stap en plantte daarvoor een zaadje. Het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken waar we nu en in de toekomst voor staan vraagt om een integrale aanpak. Het VernieuwersLAB legde de essentiële verbinding tussen vernieuwers met zeer verschillende achtergronden en van verschillende generaties. Vanuit vertrouwen haalden ze samen nieuwe ideeën op en werkten die verder uit. De inleiding van de sprekers gaf voeding voor creativiteit en vrij denken.

VernieuwersLAB LinkedIn groep

Deelnemers aan het VernieuwersLAB kunnen op verschillende manieren met elkaar in contact blijven en kennis en informatie uitwisselen. Enerzijds zijn er de fysieke bijeenkomsten, anderzijds is er de VernieuwersLAB LinkedIn groep. In alle gevallen draait het om korte lijnen met elkaar, een vertrouwde omgeving, en sfeer van energie, creativiteit en opmerkzaamheid.

Naar VernieuwersLAB LinkedIn groep