Urgenda regiotour Zuidwestelijke delta bezoekt project Strokenteelt

Urgenda regiotour Zuidwestelijke delta bezoekt project Strokenteelt

Van dinsdag 5 tot en met vrijdag 8 april 2022 toerde Urgenda, in het kader van de Urgenda regiotour, door de Zuidwestelijke Delta. De reis gaat van Breda naar Noord-Beveland en van Goeree-Overflakkee naar de Hoekse Waard. Tijdens deze rondgang deed Urgenda, samen met andere partijen, verschillende innovatieve en duurzame koplopers van Zeeland aan en zet zo hun activiteiten en projecten in de spotlight. Zo ook het project Strokenteelt op Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve, waaraan ZMf deelneemt.

11 april 2022

De koplopers die bezocht werden zijn actief op het gebied van onder andere bodem, water en biodiversiteit. Hun werk of onderzoek heeft een directe relatie met het tegengaan van klimaatverandering of het stimuleren van biodiversiteit. Daarom stonden deze thema’s ook centraal tijdens de tour door de Zuidwestelijke delta. Door de koplopers onder de aandacht te brengen kunnen ze dienen als motivator en inspiratie.

Strokenteelt: koploper in de zoektocht naar een evenwichtiger landbouwsysteem

Ons reguliere landbouwsysteem heeft door de jaren heen geleid tot een sterke afname van de biodiversiteit. Daarnaast heeft het te kampen met steeds extremere gevolgen van klimaatverandering, zoals langdurige droogte en plagen. Om een gezonde voedselproductie en leefomgeving te houden zullen we toe moeten werken naar een andere manier van landbouw. Het project ‘Strokenteelt: naar een toekomstbestendige landbouw in Zeeland’ zoekt naar manieren om de huidige intensieve landbouw om te vormen naar een evenwichtig systeem waarin het ecosysteem een van de pijlers is.

Stroken bieden voedsel en schuilplekken

Niet langer alleen een gewas telen op een blok, maar meerdere in stroken afgewisseld. Zo krijg je een natuurlijk robuust systeem, waarin naast landbouw de biodiversiteit meer ruimte heeft en ziekten en plagen minder kans krijgen. De stroken bieden vogels, insecten en andere dieren voedsel en een schuilplek.

Bezoek aan Rusthoeve

De regiotour deed op donderdag 7 april Agrarisch Innovatie- en Kennis centrum Rusthoeve aan, voor een bezoek aan het praktijkonderzoek naar strokenteelt. Op Rusthoeve doen ze onder andere onderzoek naar duurzame teeltmethoden, onder andere in het kader van circulaire economie en energietransitie. In het project met strokenteelt worden verschillende gewassen, anders dan op conventionele grotere blokken, op stroken van 6 en 12 meter breed geteeld. het project loopt nu alThumb 600x600 Anneleen Riemens twee jaar en zal ook voortgezet worden om de resultaten van dit onderzoek beter in beeld te kunnen krijgen. De delegatie van de Urgenda regiotour bezocht de stroken in het land en kreeg uitleg over deze manier van telen in verschillende presentaties, onder andere van Anneleen Riemens, projectmedewerker op Rusthoeve. Lees hieronder ook het interview met Anneleen Riemens over strokenteelt.

Naar het interview

Landelijke innovatie- en duurzaamheidsversneller

Urgenda is de landelijke innovatie- en duurzaamheidsversneller die ons land zo snel mogelijk duurzaam wil maken. Daarvoor zoekt ze samenwerking met en tussen bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren. Met de regiotour wil Urgenda concreet laten zien wat er allemaal al gedaan wordt.

Tags: