Raad van State blokkeert bedrijventerrein Trekdijk

Raad van State blokkeert bedrijventerrein Trekdijk

De Raad van State heeft een groot kruis gezet door de plannen van Gemeente Middelburg om langs de Trekdijk bij Nieuw- en Sint Joosland een nieuw industrieterrein aan te leggen. De zaak was door omwonenden en ZMf aangespannen. 

20 april 2023

De Trekdijk is een groen gebied tussen de A58 en Nieuw- en Sint Joosland. Middelburg heeft de agrarische gronden al in 2009 aangekocht met het voornemen er een bedrijventerrein van te maken. Toen stuitte de plannen al op veel verzet bij omwonenden, ZMf én Provincie Zeeland. Het gebied rondom de Trekdijk heeft een karakteristiek Zeeuws landschap met een dijk, bomen en akkers. Het biedt zichtlijnen en een gevoel van open ruimte, ook voor direct omwonenden. Bovendien is er nu ruimte voor natuur en is het een waardevol leefgebied voor dieren en planten. 

Geen behoefte aan nog een bedrijventerrein

Na jarenlange politieke discussie heeft de Raad van State het bestemmingsplan dan uiteindelijk vernietigt. RvS oordeelt dat het bestemmingsplan niet voldoet ‘aan de voorwaarden voor duurzame verstedelijking’, wat zoveel betekent dat niet aangetoond kan worden dat er op Walcheren behoefte is aan een nieuw bedrijventerrein van bijna 9 hectare.  

Ook gestrand op stikstofcompensatie

Verder strandde het plan op de stikstofcompensatie. Om de extra stikstofuitstoot door de bouw van het bedrijventerrein en het af- en aanrijden van vrachtwagens te compenseren, kocht de gemeente de enige melkveehouderij aan de Trekdijk op. De stikstofuitstoot van de veehouderij is ten onrechte meegenomen als compensatie, omdat er op de peildatum geen vee meer werd gehouden op deze boerderij. 

Bestemmingsplan vernietigd

Inmiddels heeft Gemeente Middelburg kenbaar gemaakt erg geschrokken te zijn van het harde oordeel van de Raad van State. Het bestemmingsplan Trekdijk is in zijn geheel vernietigd en geeft geen enkele mogelijkheid voor reparatie van plannen. De gemeenteraad van Middelburg heeft naar aanleiding hiervan besloten een diepgravend raadsonderzoek te doen naar de totstandkoming en het verloop van de plannen rondom de Trekdijk om hieruit lessen te leren voor de toekomst.  

Tags: