Offshore for Sure: De rol van ZMf

Offshore for Sure: De rol van ZMf

In september 2023 trapten 15 partners het nieuwe Europese project Offshore for Sure af. ZMf zet zich samen met 14 andere partners in om 5 veelbelovende energieoplossingen te testen en de toepasbaarheid in het energiesysteem te vergroten. Bij de ‘offshore’ energietransitie denkt men snel aan de rol van wind-op-zee, maar er zijn natuurlijk nog veel meer mogelijkheden om energie op te wekken of op andere wijzes het systeem te verduurzamen.

26 februari 2024

Bij het project Offshore for Sure (O4S) zijn 5 technologie partners betrokken. Deze hebben allen hun eigen expertise op het gebied van golfenergie, getijdenenergie, offshore drijvende zonne-energie en energieopslag. ZMf is ook betrokken omdat ze gelooft in toekomst met hernieuwbare energie, maar ook een toekomst waarin we steeds meer oog leren krijgen voor onze natuur.

Environmental Impacts & Monitoring

Gedurende de 3 jaar van O4S organiseert ZMf in samenwerking met IMDC (International Marine and Dredging Consultants) een viertal workshops voor de technologiepartners in het kader van Environmental Impact Assessment (EIA). De eerste workshop vond plaats op 12 december 2023 waarbij de partners (Oceans of Energy, FLASC B.V., Dutch Wave Power, Water2Energy en Tocardo B.V.) kennis maakten met elkaars energieopwekking technologieën en zochten we van ieder systeem uit wat de mogelijke positieve en negatieve effecten op de omgeving zijn. Zo brainstormden we over de invloed op lucht- en wateroppervlak, waterkolom (onder water) en bodem en zochten we samen naar manieren om de ontwikkelingen positief en natuurinclusief te maken.

In de vervolg workshops nemen we de technologiepartners graag nog verder mee door thema’s ‘impact’, ‘natuurinclusief’ en ‘vergunningen’ wat verder uit te werken.  Daarna gaan we verder in op de monitoring van de impact op de omgeving. Allemaal met als doel om vanaf het allereerste moment, nog tijdens de ontwikkeling van deze technologie, onze natuur de ruimte te geven die ze verdient.

Meer weten over Offshore for Sure?

Kijk voor meer informatie op onze projectpagina:

Offshore for Sure (O4S)

Tags: