Offshore For Sure (O4S)

Offshore For Sure (O4S)

Hernieuwbare energie op zee krijgt een flinke impuls! 15 partners uit Vlaanderen en Nederland (waaronder ZMf) bundelen hun expertise in het Offshore For Sure-project om de energietransitie op zee te versnellen.

Onze kusten zijn gezegend met een overvloed aan energiebronnen, waaronder getijden- en golfenergie. De ontwikkeling van een CO2-vrij energiesysteem met minder afhankelijkheid van gas is een vraag die speelt op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau. En de regio moet uiteraard veilig blijven. Daarom is de behoefte aan integrale oplossingen voor klimaatmitigatie en klimaatadaptatie groot. Met toenemende installaties op zee is ook integrale aandacht voor cybersecurity van belang.

Veelbelovende offshore energieoplossingen

Vijf ontwikkelaars van energieoplossingen bundelen daarom hun krachten in Offshore For Sure (O4S), ondersteund door specialisten uit België en Nederland. Deze vijf demonstratieprojecten zijn innovatieve oplossingen van technologie ontwikkelaars met een track-record op het gebied van getijdenenergie, golfenergie, offshore drijvende zonne-energie en energieopslag.

Vijf innovaties en ondersteunende partners

De vijf demonstratieprojecten zijn innovatieve oplossingen van technologie ontwikkelaars met een track-record en een duidelijk plan voor uitrol op het gebied van getijdenenergie, golfenergie, offshore drijvende zonne-energie en energieopslag:

  1. Golfenergie van Dutch Wave Power
  2. Getijdenenergie van Water2Energy
  3. Offshore solar van Oceans of Energy
  4. Simulering van Energieopslag van FLASC
  5. Intelligent beheer en voorspellend onderhoud van getijdenturbines van Tocardo

Voor hun ontwikkelingen kunnen de technologie ontwikkelaars rekenen op de kennis en expertise van partners Bluespring, World Class Maintenance, International Marine & Dredging Consultants, Ecopower, Rijkswaterstaat, Parkwind, Universiteit Gent, HOWEST, Deftiq en ZMf.

BLUESPRING is de initiatiefnemer achter het projectidee Offshore For Sure en treedt op als projectverantwoordelijke.

Ontwikkeling diensten

Offshore For SureOok ontwikkelen we diverse diensten om de opgedane ervaring maximaal te benutten en internationaal toe te passen. Educatie speelt hierbij een belangrijke rol. In het project Offshore for Sure worden leertrajecten ontwikkelt, inclusief online en hybride cursussen, aan de hand van de kennis die opgedaan wordt tijdens de uitvoering van het project. Studentenuitwisseling wordt bevorderd en een samenwerking tussen educatieve partners in Vlaanderen en Nederland wordt opgezet.

Energietransitie op zee: O4S en de ontwikkeling van offshore hernieuwbare energie

Het testen en demonstreren van ORE-installaties (Offshore Renewable Energy) dichtbij de Belgisch-Nederlandse grens en drukke internationale vaarwegen, leent zich bij uitstek om vroegtijdig potentiële knelpunten te identificeren en deze te adresseren voordat zij een toekomstige opschaling van ORE-installaties vertragen of zelfs blokkeren. Zo zal het project o.a. als eerste ter wereld een offshore solar farm installeren en integreren in een offshore windpark.

De offshore zonne-energiecentrale zal worden toegepast in een offshore windpark waarbij de energieprofielen op elkaar worden aangesloten en optimaal worden ingeregeld voor een verbeterd energieprofiel. De parken moeten aantonen dat het combineren van de verschillende opwektechnieken voordelen heeft. Op zee is er golf- of getijde-energie dat niet weersafhankelijk is en dus voor een constante aanvoer van energie kan zorgen.

Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre de Nederlandse en Belgische wet- en regelgeving van elkaar afwijken, waar dit tot problemen kan leiden (risicoanalyse) en welke aanbevelingen voor harmonisatie kunnen worden gedaan.

Partners

Partners Offshore For Sure

O4S wordt mogelijk gemaakt door

Funding Offshore For Sure

Tags:

Meer weten?