North Sea Port wil naar een circulaire haven

North Sea Port wil naar een circulaire haven

Onlangs organiseerde North Sea Port een webinar waarbij het havenbedrijf sprak met politici, bedrijfsleven en deskundigen op het gebied van circulariteit. North Sea Port komt dit jaar met een nieuw strategisch plan waarin resoluut gekozen is voor circulariteit.

10 mei 2021

In de circulaire haven gaan reststromen, CO₂ en afval niet verloren, maar vormen de basis voor nieuwe producten. CEO van North Sea Port Daan Schalck stelde dat de overstap naar circulariteit een noodzakelijke is, zelfs een kwestie van overleven. Om die overstap te kunnen maken gaat het bedrijf ongeveer 500 ha aan ruimte vrijmaken voor grote bedrijven en MKB om circulair te werken.

Dezelfde definitie hanteren

Ira von Harras van ZMf nam ook deel aan de webinar. Het viel haar op dat er in de webinar heel veel enthousiaste mensen bij elkaar waren gekomen die echt graag stappen willen zetten richting een circulaire economie. Dat is een goed signaal. Maar wat haar ook opviel is dat er tijdens het hele gesprek niet of nauwelijks werd gesproken over natuur. Volgens Ira von Harras is dat zorgelijk, want natuur is onmisbaar en verdient een plek in die circulaire economie. Zij stelde dan ook de vraag of er door iedereen altijd dezelfde definitie van circulaire economie wordt gehanteerd. Zij ziet nu nog vaak dat circulaire economie wordt vertaald door de uitwisseling van reststromen. Volgens Von Harras gaat die verder dan dat. Het gaat ook over korte ketens, lokaliteit, sociale innovaties, rechtvaardigheid en het in de basis goed zijn voor mens en omgeving. Het is dus belangrijk om collectief dezelfde definitie aan te houden om succesvolle stappen te kunnen zetten.

Innovatiehub over Circulaire Haven

De gang naar een circulaire haven vraagt creativiteit en veel doorzettingsvermogen. De wet- en regelgeving is vaak nog niet ingericht op een circulaire economie en dat maakt het soms lastig. Toch is het geen optie om er niet aan te gaan staan. ZMf werkt al jaren met vier partners samen binnen het convenant Duurzame Havens Ambitie 2030. Ira von Harras riep tijdens de webinar namens ZMf actief op om gezamenlijk een Innovatiehub Circulaire Economie organiseren. In deze Innovatiehub zou dan de circulariteit van het havengebied centraal staan en zou vanuit verschillende disciplines en expertises toegewerkt kunnen worden naar een multidisciplinair plan.

Webinar terugkijken

 

Tags: