Ambitie 2030 Duurzame havens

Ambitie 2030 Duurzame havens

Ambitie 2030 Duurzame havens is dé visie op de verduurzaming van het Zeeuwse industrieel logistieke complex met concrete doelen. Dit convenant is in 2016 ondertekend door ZMf, Portiz (belangenbehartiger voor de Zeeuwse havengebonden bedrijven), Provincie Zeeland en North Sea Port.

De ambities van ZMf, bedrijven en overheid komen samen tot duurzame doelstellingen voor de economie, lucht en waterkwaliteit, transport en verbindingen, ruimte voor natuur, circulaire en biobased economie, klimaatverandering en energie. Voor alle thema’s zijn een aantal indicatoren vastgesteld die het mogelijk maken de ontwikkelingen goed te volgen.

Momenteel werken de partijen aan een herijking waarbij we de nauwe relatie met het nationale klimaatakkoord en een grensoverschrijdende havenvisie met Gent als aanleiding zien om de ambitie nog ambitieuzer te maken.

Tags:

De duurzaamheidsambitie 2030 vertaalt nationale en internationale speerpunten naar concrete regionale acties voor de verduuzaming van de Zeeuwse havens.

Bekijk de video

Vragen of tips?