Met waterlandschappen klimaatverandering het hoofd bieden

Met waterlandschappen klimaatverandering het hoofd bieden

Hoe kan Zeeland zich wapenen tegen klimaatverandering? Het project Werken met Waterlandschappen waaraan ZMf deelneemt, richt zich op het vinden van manieren om onze provincie klimaatbestendig in te richten. Het idee erachter is dat landschappen multifunctioneel worden, met een combinatie van voedselproductie, waterveiligheid, recreatie en natuurbeheer.

20 september 2022

headerfoto: Hedzer Spaans

Vorig jaar organiseerde ZMf samen met projectpartners het eerste werkatelier van Werken met Waterlandschappen in Waterdunen. Hierbij kwamen een paar gebieden in Zeeland naar voren die interessant kunnen zijn om te fungeren als waterlandschap. Een van die gebieden is de Zak van uid-Beveland.

Werkatelier in de Zak van Zuid-Beveland

Werken met Waterlandschappen werkatelier 2 2022_Hedzer SpaansIn juni 2022 vond daarom het tweede werkatelier van Werken met Waterlandschappen plaats in de Zak van Zuid-Beveland. Er werd gekeken naar de potentie van dit gebied als waterlandschap. En omdat deze streek een belangrijk landbouw gebied is, werd er ook specifiek vanuit het perspectief van de boer beredeneerd welke rollen het landschap er zou moeten vervullen. Uitgangspunt van het tweede atelier was dat een waterlandschap meer is dan randen langs wateren. Het betreft namelijk ook het aangrenzende achterland.

Hoe geef je een waterlandschap vorm?

Hoe geef je een waterlandschap concreet vorm? Tijdens het werkatelier in juni werd een maatschappelijk businessmodel uitgewerkt voor de Zak van Zuid-Beveland. Daarbij werden wensen en vragen van de verschillende belanghebbenden meegenomen, zoals van inwoners, campingeigenaren, waterschap en natuurorganisaties. Om te kunnen bepalen hoe je een waterlandschap zo inricht dat alle partijen ermee uit de voeten kunnen heb je vrijheid van denken nodig. Het project Werken met Waterlandschappen staat op zichzelf en is niet gekoppeld aan bestaande plannen. In de werkateliers wordt ongebonden gedacht en dat maakt het een broedplaats voor nieuwe ideeën, integrale benaderingswijzen, koppelkansen en sociale innovatie.

 

Tags: