Klimaatadaptatie: natuur verzet bergen voor je

Klimaatadaptatie: natuur verzet bergen voor je

Klimaatverandering tegengaan is een van onze grootste opgaves. Maar net zo hard zullen we moeten werken aan klimaatadaptatie: we zullen ons moeten aanpassen aan de gevolgen van die verandering. Als we slim zijn schakelen we de natuur in om ons te helpen ons voor te bereiden op extreme hitte, droogte en zeespiegelstijging.

16 maart 2021

Natuur kan bergen verzetten

De natuur kan, als je goed voor haar zorgt en met haar samenwerkt, bergen voor je verzetten. Ze kan een sleutelrol spelen in het ontwikkelen van natuurlijke klimaatbuffers. Dit zijn gebieden die op basis van natuurlijke processen Zeeland kunnen helpen klimaatbestendig te maken. Denk aan laaggelegen polders en moerassen die water kunnen vasthouden of schorren en zandplaten langs de kust die de directe gevolgen de stijging van de zeespiegel helpen dempen. Door deze gebieden natuurlijk in te richten en de natuur er haar gang te laten gaan, blijft ons land niet alleen veilig en economisch aantrekkelijk, maar ook mooier en gezonder om in te leven.

Van biobouwers tot koolstof-sink

Natuurlijke klimaatbuffers zijn er in allerlei vormen. En iedere vorm heeft zijn eigen functie. Biobouwers of levende kust bestaan uit vegetatie en schelpdierbanken. Ze leggen sediment vast en groeien daardoor mee met de zee en ze helpen de kust en oevers beschermen tegen afkalving door het water. De levende kust is zeker voor Zeeland bijzonder interessant. Een natuurlijk klimaatbuffer kan ook dienen als ‘groene airco’. Dat zijn waterrijke natuurgebieden bij steden of groene daken, waarin of waarop je de warmte in de stad kan ontvluchten. Natuurlijke klimaatbuffers kunnen bovendien werken als een spons. Een venige bodem of nat grasland houdt water langer vast dat in droge tijden een essentiële zoetwatervoorziening is. Dit soort gebieden kunnen bovendien een koolstof-sink worden, wanneer vegetatie dat CO2 opneemt uit de lucht onder water in de bodem wordt vastgelegd. Dit is dan niet alleen een vorm van klimaatadaptatie, maar gaat ook klimaatverandering tegen. 

Ambassadeur Natuurlijke Klimaatbuffers

ZMf weet dat er geen tijd te verliezen is bij klimaatadaptatie. De ontwikkeling van klimaatbuffers heeft volgens haar een zeer hoge prioriteit. Daarom lanceerde ZMf onlangs een splinternieuwe pagina over klimaatadaptatie op haar website en stelde ze ambassadeurs Natuurlijke Klimaatbuffers aan. Zij helpen om klimaatadaptatie en de noodzaak van natuurlijke klimaatbuffers onder de aandacht te brengen en kennis ervan te delen. Kennis maken? Klik hier.

Meer weten?

Wil je meer weten over klimaatadaptatie en over natuurlijke klimaatbuffers? Kijk dan hier of neem contact op met onze ambassadeurs Natuurlijke Klimaatbuffers.     

Tags:

Vragen of tips?