Grote belangstelling voor nieuwe Postcoderoosprojecten

Grote belangstelling voor nieuwe Postcoderoosprojecten

In de afgelopen maanden is de ontwikkeling van nieuwe postcoderoosprojecten ‘nieuwe stijl’ in een stroomversnelling terecht gekomen. De belangstelling voor de voorlichtingsbijeenkomsten, die sinds september weer op gang gekomen zijn, is overweldigend. De zonnecertificaten gaan als warme broodjes over de toonbank. Dat geeft hoop voor de toekomst. Het lijkt erop dat de beschikbaarheid aan geschikte daken nu het grootste knelpunt vormt.

25 november 2021

Deze opleving volgt op een periode van relatieve rust. Per 1 april is de regeling voor dit type projecten gewijzigd. Dit schakelmoment zorgde voor ongeveer een half jaar vertraging in de ontwikkeling van nieuwe projecten. Daarbovenop kwamen de beperking voor het organiseren van bijeenkomsten door covid-19.

Maar achter de schermen werd hierop goed geanticipeerd. Het ESP Zeeland organiseerde in mei een heel goed bezocht webinar. Samen met het Zonne Collectief Zeeland (ZCZ), dat in Zeeland goed aan de weg timmert, hebben we de businesscase opnieuw bekeken en uitgewerkt. Op dit moment is het mogelijk om deelnemers in een project een rendement van vijf procent in het vooruitzicht te stellen. Voorwaarde is hierbij wel, dat het Zeeuws Klimaatfonds deze projecten financieel blijft ondersteunen.

Postcoderoosprojecten vormen één van de weinige mogelijkheden, waarbij burgers direct kunnen participeren in een duurzaam energieproject in de buurt. Hieraan wordt in het Klimaatakkoord en de RES veel waarde toegekend, omdat het bijdraagt aan het draagvlak voor de energietransitie.

Op dit moment zijn er een drietal organisaties is Zeeland actief om postcoderosprojecten te (helpen) realiseren: Zonne Collectief Zeeland, Tholen Solar en Energie coöperatie PUUR Zon in Goes. Weten of er een postcoderoosproject bij u in de buurt zit bekijk dan hun website.

Meer informatie:

Tags: