Groensafari in het zeehavengebied van Zeeland

Groensafari in het zeehavengebied van Zeeland

Afgelopen donderdag 19 mei werd een groensafari georganiseerd, door o.a. de ZMf, met infosessies voor bedrijven in Zeeland en Vlaanderen om de biodiversiteit op hun terreinen te vergroten. In het kader van de Duurzaamheidsambitie duurzame havens 2030 willen de partijen de biodiversiteit in het zeehavengebied met 30% vergroten. Een waardevolle stap in het tegengaan van de biodiversiteitscrisis.

24 mei 2022

De ochtend begon met Jan Van den Berghe (BLENDERS, België) die uitleg gaf over het belang en de stand van zaken van de biodiversiteit. Ook gaf hij een aantal tips hoe de biodiversiteit verhoogd kan worden. Bijvoorbeeld door te kijken naar het type landschap (zand- of kleigronden), en welke planten inheems zijn in dat gebied. Aansluitend gaf Alex Wieland (Adviesbureau Wieland) een infosessie over het belang van monitoring. Als je meet, dan weet je of het juist goed of slecht gaat in een gebied en kan je het beheer bijsturen. Tot slot sprak Jan Staes (Univeristeit Antwerpen) over hoe ons klimaat door de jaren heen is veranderd en hoe bedrijven in de toekomst zich moeten gaan weren tegen extremere weersomstandigheden zoals langere periodes van droogte en regen.

Meer weten over de voordelen en belangen van natuur op bedrijventerreinen, bekijk dan de folder! Deze is gemaakt door Rachel de Groot.

24 mei 2022

Bus excursie

In de middag werd een bus excursie georganiseerd waarbij we inspirerende natuurvoorbeelden te zien kregen die op het terrein van Dow, North Sea Port, Yara en in de gemeente Terneuzen gerealiseerd zijn om de biodiversiteit te vergroten en verhogen. ‘Je vergeet gewoon dat je op een bedrijventerrein zit. Bedrijven kunnen zo echt wat betekenen voor de biodiversiteit!’ klonk het vanuit een aantal deelnemers.

Zo is er in de spuikom van Dow een eiland aangelegd voor visdieven vlak achter de dijk met de Westerschelde. Dit eiland geeft de visdieven een gebied om ongestoord te broeden en te verblijven zodat deze niet de binnenstad van Terneuzen intrekken en overlast veroorzaken.

Visdieveneiland

Yara en Nort Seaport zijn in de Koegorspolder in bezit van een stuk terrein waar (nog) geen bedrijvigheid plaatsvindt. Hier hebben zij vele hectaren aan tijdelijke natuur gerealiseerd als poelen, fruitboomgaard, akker met oude graangewassen en keverbanken, waarover wij een rondleiding kregen.

Rondleiding bij Yara

Vouchers

Ter afsluiting van de dag werden twee natuurscan vouchers uitgedeeld aan Kelvin Terminals en Deha. Hiermee kunnen zij een scan op hun terrein uitvoeren en de mogelijkheden voor natuur en klimaatregelen verkennen. Ligt jouw bedrijf ook in het zeehavengenbied van North Sea Port, dan kan je ook een gratis scan aanvragen.

Klik hier voor meer informatie over de gratis scan!

 

Tags: