Gratis verkenning van mogelijkheden voor biodiversiteit voor havenbedrijven

Gratis verkenning van mogelijkheden voor biodiversiteit voor havenbedrijven

Ligt je bedrijf in het zeehavengebied van North Sea Port? Vraag dan deze gratis voucher aan om een verkenning uit te voeren om biodiversiteit te stimuleren op je bedrijfsterrein.

19 mei 2022

Het havengebied is een plek is waar veel economische bedrijvigheid plaatsvindt, omringd door de mooie natuurlijke omgeving van de Westerschelde. Een gebied waar de natuur, als we haar een eerlijke kans geven, weer volop tot ontwikkeling kan komen en op kan bloeien.

In het kader van de Duurzaamheidsambitie 2030 hebben Provincie Zeeland, de bedrijven binnen PORTIZ, North Sea Port en ZMf het gezamenlijke doel gesteld om de biodiversiteit in het havengebied te verbeteren en te vergroten. Een waardevolle stap in het tegengaan van de biodiversiteitscrisis.

Op bedrijfsterreinen is er relatieve rust waar planten en dieren een thuis kunnen vinden. Ook wanneer de bedrijfsoppervlakte beperkt is zijn er vaak toch mogelijkheden te bedenken die de biodiversiteit een duwtje kunnen geven. Projectgroep Vitaal Sloegebied en Kanaalzone (VS&K)* wil bedrijven dan ook alvast vooruithelpen en biedt nu een gratis verkenning aan om biodiversiteit te stimuleren op jouw bedrijf.

Er zijn 25 vouchers beschikbaar. Dus wees er op tijd bij, want op is op! De voucherregeling loopt van 2 mei tot 15 augustus 2022. Aanvragen kan via het aanvraagformulier en worden op volgorde van binnenkomst gehonoreerd.

De verkenning geeft bijvoorbeeld inzicht in:

  • of er mogelijkheden zijn voor extra beplanting;
  • of er klimaatadaptieve maatregelen mogelijk zijn;
  • welke biodiversiteitsmaatregelen er kunnen worden genomen;
  • of er opties zijn voor het stimuleren van natuur buiten het eigen bedrijfsterrein (bv deelname aan een bedrijvenbos);
  • welke hobbels er te nemen zijn en hoe je die kan aanpakken;
  • of er interesse is voor het laten opstellen van een plan van aanpak of een uitgebreidere scan.

*Projectgroep Vitaal Sloegebied en Kanaalzone bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende partners: Provincie Zeeland, ZMf, Rijkswaterstaat, Impuls Zeeland, Yara, DOW, Zeeland Refinery, PORTIZ, VNO-NCW Brabant Zeeland, Gemeenten Terneuzen en Borsele.

Tags: