Groen schoolplein voor acht Zeeuwse scholen

Groen schoolplein voor acht Zeeuwse scholen

De Zeeuwse scholen die zich dit jaar mogen aansluiten bij de Groene Revolutie Zeeuwse Schoolpleinen zijn bekend! Acht scholen ontvangen een voucher om hun grijze schoolplein te verruilen voor een groene plek waar kinderen kunnen spelen, ontwikkelen en meer over de natuur leren. In totaal dienden 22 scholen uit 17 gemeentes een aanvraag in. Jaarlijks worden de Groene Revolutie-vouchers aangeboden door IVN Natuureducatie, met steun van Provincie Zeeland en Zeeuwse gemeenten. In het kader van Plan Boom ontvangen alle 22 scholen een bomenvoucher van Waterschap Scheldestromen en ZMf.

28 maart 2023

Samen voor de Zeeuwse natuur

De 8 scholen die een financiële bijdrage in het kader van de Groene Revolutie ontvangen om hun schoolplein te vergroenen zijn: Omnis Kindcentrum de Schakel in Oudelande, CBS de Wingerd in Goes, Ter Doest in Graauw, CBS Het Kompas en OBS Parelmoer in Yerseke, Archipelschool De Sprong in Koudekerke, Parelburcht in Oost-Souburg en CBS De Wissel in Vlissingen.

4 bomen per schoolplein

Alle 22 scholen die een aanvraag indienden ontvangen voor hun inzet vier bomen van Waterschap Scheldestromen en ZMf om hun schoolplein groener en mooier te maken. Deze actie is onderdeel van Plan Boom, een initiatief van ZMf en St. Landschapsbeheer Zeeland. Met het planten van deze bomen wil het Waterschap in samenwerking met ZMf een stapje richting de klimaatdoelen zetten. Daarnaast geven de bomen de leerlingen ook schaduw op warme dagen. Met het project Plan Boom wil ZMf in de komende jaren 380.000 nieuwe bomen aanplanten in Zeeland.

Zeeland verandert mee

In de afgelopen jaren ontvingen al bijna veertig scholen een voucher en daar komen nu acht nieuwe scholen bij. IVN Projectleider Debby Boers: ‘Met het omtoveren van de schoolpleinen van grijs naar groen neemt het oppervlakte tegels komend jaar met circa 3500 m2 af. Gras, beplanting, aarde, zand of houtsnippers nemen de plaats van de tegels in. Zo draagt het plein bij aan de biodiversiteit en een klimaatbestendige leefomgeving.’ Het doel? In één schoolgeneratie alle Zeeuwse kinderen een groene speel- en leerplek geven.

Tags: