Gastcollege In gesprek met de duinen

Gastcollege In gesprek met de duinen

Stadssocioloog Darko Lagunas en kunstenaar Theun Karelse zijn verbonden aan de Ambassade van de Noordzee. Zij onderzoeken hoe we de natuur een stem kunnen geven in de discussie over verduurzaming. Hoe kunnen we de Noordzee gaan beschouwen als deelnemer – op politiek, emotioneel en juridisch vlak? Hoe kunnen we het perspectief van niet-mensen als planten en dieren begrijpen? En wat moet daarvoor gebeuren? Samen met beeldend kunstenaar Marinus van Dijke dagen Lagunas en Karelse ons in hun gastcollege uit dit in de praktijk te ervaren.

6 december 2021

Ons leergebied zijn de duinen van Burgh-Haamstede. Van Dijke: ‘De duinen vertellen een verhaal. Dat is een kwestie van goed kijken. Ze zijn in zekere zin ook een maatstaf voor hoe het met ons als mens gaat en waar we naartoe gaan’.

Gastcollege

In dit gastcollege gaan we in gesprek over de toekomst van ons samenleven met de duinen. Wat is onze relatie met dit gebied (door de eeuwen heen)? Wat weten we uit natuuronderzoek? En wat vertellen de duinen ons over ons eigen leven? Kunnen wij mensen onszelf als onderdeel gaan zien van een groot ecosysteem, in plaats van als het middelpunt? We gaan leren, observeren, luisteren en voelen.

Trek je warme kleren aan! Het kan hard waaien. En houd het weer in de gaten voor mogelijke buien.

Datum: dinsdag 14 december 2021

Tijd: Om 13.00 uur vertrekken we vanaf de vuurtoren van Haamstede (uiterlijk tot 16.00 uur)

Adres: Vuurtoren 1, 4328 KG Burgh-Haamstede

Voor wie: Zeeuwse jongeren/studenten met interesse voor dit onderwerp.

Aanmelden

Meld je voor 12 december aan door een mail te sturen naar Imke Elstak, ZB Bibliotheek van Zeeland: ielstak@dezb.nl

Meer weten?

DARKO LAGUNAS, stadssocioloog
De Nederlands-Chileense Darko Lagunas (1987) heeft een stadssociologische achtergrond (Universiteit van Amsterdam) en richt zich op het verbinden van ecologische en sociale thema’s. Denk bijvoorbeeld aan de sociale dynamiek van de transitie naar duurzaamheid, of de relatie tussen sociale diversiteit en biodiversiteit. In onderzoek en praktijk werkt hij aan het beantwoorden van dit soort vragen. Dit doet hij zowel in de stedelijke context van Nederland, als in de context van inheemse territoria in Latijns Amerika. Daarbij werkt hij samen met kunstenaars, wetenschappers en oorspronkelijke bewoners.

THEUN KARELSE, kunstenaar
Theun Karelse verkent de experimentele randen tussen kunst, ecologie, technologie en archeologie. Recentelijk ontwikkelde hij onderzoeksprogramma’s die bestaan uit veldwerk en kritische reflectie. Hiertoe stelt hij teams samen rondom specifieke thema’s zoals machine wildernis of environmental literacy, met mensen van zeer verschillende (ook niet-westerse) achtergronden. Deze thema’s worden onderzocht in veldwerksessies door middel van experiment, in-situ prototyping, en directe waarneming.

Finding ROOTS

Het gastcollege In gesprek met de duinen maakt onderdeel uit van het jongerenprogramma Finding ROOTS. Finding ROOTS is een actieprogramma voor Zeeuwse jongeren over authentiek leiderschap en duurzaamheid. Wij geven de nieuwe generatie een blijvende stem in de maatschappelijke discussie over verduurzaming in Zeeland en daarbuiten.

Finding ROOTS is een coproductie van ZB en ZMf in samenwerking met Scalda, HZ University of Applied Sciences en Jouw Zeeland, de jongerendenktank van de Provincie Zeeland. Finding ROOTS wordt mede mogelijk gemaakt de Provincie Zeeland.

Tags: