Een andere ‘jas’ voor ZMf: over op een nieuwe huisstijl

Een andere ‘jas’ voor ZMf: over op een nieuwe huisstijl

ZMf trekt binnenkort een andere ‘jas’ aan! Begin november lanceren we ons nieuwe logo en een nieuwe huisstijl. Met deze overstap beweegt ZMf naar een frisse moderne uitstraling die past bij de huidige tijd en waarin je nog altijd de natuur- en milieuorganisatie herkent die werkt aan een mooi en duurzaam Zeeland. De nieuwe stijl sluit bovendien aan bij de lijn van de landelijke Natuur en Milieufederaties.

26 oktober 2023

ZMf is de organisatie die de Zeeuwse natuur beschermt en werkt aan een duurzame groene provincie. We begeven ons daarvoor in een dynamische arena. De druk op natuur is enorm, aan alle kanten wordt aan haar getrokken en geknabbeld. In dat krachtenveld blijft ZMf onverminderd opkomen voor de natuur en het milieu. Dat vraagt, met de grote uitdagingen van deze tijd, om een extra krachtige opstelling en een identiteit waar je niet omheen kan. De nieuwe stijl zet die kracht bij.

Gewicht in de schaal

ZMf is met haar collega federaties uit de andere provincies aangesloten bij de landelijke NMF (Natuur en Milieufederaties). De federaties werken nauw samen, wat efficiënt is en versterkt. Om die band nog meer te laten spreken, hebben we afgesproken om toe te werken naar één gezamenlijke uitstraling. Dat doen we onder andere door met een gezamenlijk logo en huisstijl naar buiten te treden. Met een uniforme stijl wordt je herkenbaarheid immers groter en wordt je samenwerking onderstreept. Dat geeft extra slagkracht en legt gewicht in de schaal, zowel in de regio als ook op landelijk niveau. Dat komt van pas wanneer we, helaas nog vaak genoeg tegen de stroom in, stevig van ons laten horen vóór de natuur!  

Herkenbaar

Er is achter de schermen al maanden aan gewerkt en binnenkort is het zover. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van ZMf op 7 november wordt het nieuwe logo en de huisstijl officieel gelanceerd en in gebruik genomen. Een primeur voor de leden van ZMf. Tot die tijd blijft het nog even geheim hoe het er precies uitziet. Een tipje van de sluier lichten we al op in de afbeelding bij dit artikel. Wat we ook al wel kunnen verklappen: het uitgangspunt voor het ontwerp van het nieuwe logo is de verbinding met het Zeeuwse landschap. Er is gekozen voor kleuren die de kenmerkende elementen van het Zeeuwse land vertolken, zoals het water, de duinen en polders. Een beeld waarin Zeeuwse inwoners dus de band met hun provincie duidelijk herkennen.   

Eigen karakter

Vanaf november 2023 heeft ZMf dus een nieuw gezicht. Hoewel dat in lijn ligt met die van de landelijke NMF, heeft ZMf nadrukkelijk gelet op het behouden van ons unieke eigen karakter en de verbinding met Zeeland. ‘Waar we iedere dag voor in de bres springen en voor gaan staan, moet direct uit ons logo spreken. Zee, de kust en het land erachter.’, zegt Gabi Sinke, communicatie coördinator bij ZMf. ‘Het is een heel proces, zo’n nieuwe huisstijl. En uiteindelijk wil je het Ah ja!-effect ervan. Dat als mensen het zien, ze geen tweede keer hoeven denken, ze onmiddellijk weten: Ah, ja, dat is van ZMf!’  

Ben je nieuwsgierig naar de onthulling van ons nieuwe logo? Kom dan ook naar de Algemene ledenvergadering van ZMf op dinsdag 7 november 2023. 

Meld je alvast aan

Tags: