Bijeenkomst/ veldexcursie ‘Toekomstbestendige landbouw en strokenteelt’ werd druk bezocht

Bijeenkomst/ veldexcursie ‘Toekomstbestendige landbouw en strokenteelt’ werd druk bezocht

In 2020 zijn ZAJK, AIKC Rusthoeve, Stichting Het Zeeuwse Landschap, ZMf, Delphy en DLV Advies gestart met het project ‘Naar een toekomstbestendige landbouw in Zeeland; van breed naar smal’. Doel is om en de landbouw en onze leefomgeving gezond te houden.

20 september 2022

Dat vraagt om een meer evenwichtig landbouwsysteem waarin het ecosysteem ook een volwaardige plek krijgt. Een belangrijk onderdeel van het project is het experimenteren met telen in stroken, zowel op de Rusthoeve als bij een zestal boeren verspreidt over Zeeland. Tijdens de bijeenkomst op 15 september stonden de opgedane ervaringen van de afgelopen 2,5 jaar centraal.

Zo’n 50 bezoekers bezochten op 15 september de bijeenkomst/ veldexcursie op Proefboerderij de Rusthoeve in Colijnsplaat. Het gezelschap was zeer divers; het bestond uit boeren, vertegenwoordigers vanuit de overheid, natuurhoek, agrarisch bedrijfsleven, maar ook veel geïnteresseerde burgers. Het was een positieve bijeenkomst, met veel vragen en uitwisseling. Tijdens de soep en broodjes is er volop gediscussieerd over een aantal stellingen, over hoe er meer samengewerkt kan worden, wie welke rol dient te vervullen, en mogelijke financieringsvormen. Het was zeer verkennend, maar ieder die hier verder over wil meepraten, kan zich aansluiten bij de denktank door een mailtje te sturen naar mernst@zmf.nl.

Meerdere jaren opvolgend hebben we proeven uitgevoerd om de kansen, mogelijkheden en uitdagingen te verkennen van strokenteelt voor de teler en de natuur. Ook deden we een inventarisatie naar mogelijkheden voor een nauwere samenwerking tussen akkerbouwers en melkveehouders. Al deze verkenningen en proeven leverden ervaringen op. Een korte samenvatting vind je in deze presentatie.

Meer weten over dit project klik hier.

Tags: