Aanbevelingen voor gemeenten voor een goede Warmtevisie

1 juli 2019

Aanbevelingen voor gemeenten voor een goede Warmtevisie

Woningen worden in de toekomst niet meer verwarmd met aardgas. De transitie van gas naar alternatieve warmtebronnen voor onder andere woningen wordt voor een groot deel neergelegd bij gemeenten. Die hebben de taak om daarvoor een Transitievisie Warmte te schrijven. Het ontwerp-Klimaatakkoord stelt dat gemeenten in 2021 hun Transitievisie Warmte moeten hebben geschreven, waarin een tijdspad is vastgelegd waarop wijken van het aardgas af gaan.

Rapport Transitievisie Warmte

Wij, de Natuur en Milieufederaties helpen hier graag bij. Wij hebben samen met Natuur & Milieu de transitievisies van vier pioniersgemeenten geanalyseerd, namelijk die van de gemeente Almere, Leiden, Nijmegen en Utrecht. De onderzochte transitievisies kennen elk verschillende sterke punten die als voorbeeld voor volgende transitievisies kunnen dienen. Deze sterke punten hebben wij gebundeld in het handzame Rapport Transitievisie Warmte. Hierin doen wij aanbevelingen voor het schrijven van een goede warmte transitievisie en geven we aan welke informatie een visie in ieder geval moet bevatten. Voor een goede kans van slagen van het realiseren van aardgasvrije wijken is het in ieder belangrijk dat gemeenten burgers uitleg geven waarom we van het gas af gaan en hen meenemen in de warmtetransitie. Gemeenten, waaronder die in Zeeland, kunnen het rapport inzetten om tot een eigen visie te komen die duurzaam en realistisch is.

Onderdeel van een groter geheel

De gemeentelijke transitievisies op warmte zijn een instrument in een groter geheel van ambities op het gebied van CO2-reductie, namelijk de Regionale Energiestrategie (RES). ZMf steunt deze CO2-ambities en is ervan overtuigd dat ze haalbaar en realistisch zijn, mits ze in redelijke stappen worden uitgerold, zodat de Zeeuwse samenleving ze bij kan houden. Precies daar zit volgens ZMf vaak het pijnpunt. In warmtevisies en zo ook in de Zeeuwse RES wordt het meenemen van burgers in het denkproces vaak vergeten. Burgerparticipatie is volgens ons een absolute must; burgers zijn de praktische eindgebruikers en zij hebben waardevolle ideeën en ervaringen. Maatregelen presenteren als een voldongen feit zet hen buitenspel. Geef ze liever inspraak en kijk of er voor hen ook voordeel uit te halen is.

Lees meer over de RES en de rol van de ZMf daarin.

Wil je ideeën uitwisselen over transitievisie warmte en de RES? Neem dan contact met ons op.

Tags:

Vragen of tips?

Profiel Melissa Ernst

Melissa Ernst

Projectleider Energietransitie, Biodiversiteit, Landbouw