20.000 bomen voor Zeeland dankzij DELTA Energie

20.000 bomen voor Zeeland dankzij DELTA Energie

In het komende plantseizoen (december 2023-maart 2024) gaan er in Zeeland 20.000 bomen de grond in dankzij DELTA Energie. Op 30 maart 2022 ging DELTA Energie met ZMf, Staatsbosbeheer en Buitenfonds een samenwerkingsovereenkomst aan voor het planten van nieuwe bomen in Zeeland. Voor ieder nieuw groen gascontract dat bij DELTA Energie afgesloten wordt, laat de Zeeuwse energieleverancier een boom planten.

16 november 2023

20.000 bomen de grond in

Tussen 1 januari 2022 en 31 augustus 2023 werden 20.000 nieuwe groen gascontracten afgesloten. 6.500 daarvan in 2022 en 13.500 in 2023. Omdat in het plantseizoen 22/23 de vergunningen niet op tijd rond waren, is het planten van de 6.500 bomen uitgesteld. Daarom gaan er nu dus in totaal 20.000 bomen de grond in: 16.000 bij Biggekerke, 4.000 bij IJzendijke. Het geld dat DELTA Energie bijdraagt is niet alleen voor de aanplant, maar ook voor het duurzaam beheer van de bomen voor de komende vijftig jaar.

Voor ieder nieuw groen gascontract een boom

DELTA Energie introduceerde drie jaar geleden DELTA Groen Gas, een mix van 2% biogas en 98% CO2-gecompenseerd gas. Per 1.000 kuub verbruikt groen gas draagt DELTA Energie vijf euro af aan natuurprojecten van diverse Zeeuwse natuurorganisaties. Eén van die projecten is het planten van bomen met als doel de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer terug te dringen. Uitgangspunt is dat voor ieder nieuw afgesloten groen gascontract een boom in Zeeland wordt geplant. De aanplant van bomen komt bovenop de volledige compensatie van de CO2-uitstoot van de 98% aardgas.

Voor elke Zeeuw een boom

ZMf, die in kader van Plan Boom, samen met DELTA Energie, op zoek is gegaan naar geschikte boslocaties in Zeeland, is zeer verheugd met de 20.000 bomen die deze winter de grond ingaan. Dit is bij elkaar bijna vijf hectare nieuw bos! ZMf is blij dat de belangstelling voor groen gas toeneemt. Bovendien wordt door het aanplanten van bomen nog eens extra CO2 vastgelegd. Daarnaast helpt DELTA Energie ook mee om de Zeeuwse doelstelling van Plan Boom te halen, namelijk een groener en gezonder Zeeland door het aanplanten van 380.000 bomen extra; voor elke Zeeuw een boom.

Streekeigen soorten

Staatsbosbeheer is ook blij met de extra bomen en plant de bomen op de twee locaties. Voor een gevarieerd bos maakt men gebruik van bekende en streekeigen soorten zoals de eik, beuk, els, haagbeuk, Noorse esdoorn, zoete kers, kraakwilg en de gewone esdoorn. Door die variatie wordt het bos aantrekkelijk voor mens, plant en dier. Gevarieerde bossen zijn beter bestand tegen klimaatverandering, langere droge periodes, ziektes en stormen. Ook ontstaat een gevarieerdere leefomgeving voor verschillende planten en dieren die in de Nederlandse bossen leven.

Tags: