Interview met Melissa Geerse over strokenteelt

Interview met Melissa Geerse van ZAJK over strokenteelt

Het project ‘Op weg naar meer biodiversiteit door gewasdiversiteit in Zeeland’ is een samenwerkingsproject tussen landbouworganisaties en natuur- en milieuorganisaties. Ook is de WUR is aangeschoven, om samen te werken aan een meer natuurinclusieve landbouw in Zeeland. Naast strokenteelt, worden in dit project ook meer laagdrempelige maatregelen getest zoals mengteelten, verhoogde graanstoppels, maaibeleid, alarmsystemen voor wild en innovatief gebruik van groenbemesters ten behoeve van biodiversiteit. In dit interview vertelt Melissa Geerse van de ZAJK (Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt) over de rol van ZAJK in dit project.

Melissa, kun je kort iets over jezelf vertellen?

Ja zeker. Ik ben Melissa Geerse en ben sinds 2020 secretaris bij de ZAJK. Ik woon in Biggekerke, samen met mijn man Peter en mijn dochtertje Fenna op een akkerbouwbedrijf in combinatie met een minicamping. Mijn man en ik hebben drie jaar geleden het boerenbedrijf van derden kunnen overnemen. Hoewel ik Management van de Leefomgeving aan de HAS in Den Bosch heb gestudeerd, ligt mijn hart bij het runnen van het bedrijf. Ik ben voor de camping verantwoordelijk, maar ik help ook met veel enthousiasme mee op het akkerbouwbedrijf. Ofwel je kan me dikwijls op de trekker vinden.

Wat is de rol van ZAJK in het project?

Ik werk 10 uur in de week voor de ZAJK. Ik ben verantwoordelijk voor de communicatie naar de boeren, en met name naar onze leden. We zijn als ZAJK een vereniging met 350 leden tussen 16-35 jaar jong. Ik vind het belangrijk om onze leden te informeren over nieuwe opgedane kennis en innovatieve technieken. Om ze vervolgens te inspireren het ook zelf uit te gaan proberen. Communicatie is hierbij heel belangrijk, want de ontwikkelingen in de sector gaan zo snel. Dus ik ben zeer druk met het organiseren van excursies, webinars en het sturen van nieuwsbrieven en berichtjes via sociale media.

Waar krijg je in dit project energie van?

De meeste energie krijg ik van nieuwe dingen ontdekken, leuke feiten doorgeven, en onderzoek stimuleren naar nieuwe teeltmogelijkheden. Ofwel op zoek naar kansen voor de agrarische sector. Het telen in stroken zie ik als grote stap, wellicht te groot. Het mooie van dit nieuwe project is dat maatregelen ten behoeve van biodiversiteit een stuk laagdrempeliger zijn en dichter bij de ondernemer liggen. Het zijn makkelijk toe te passen maatregelen zonder grote investeringen. Hiermee kunnen we veel meer boeren bereiken.

Waar zie jij de kansen in dit project?

Ik zie veel kansen in het mengen van bijvoorbeeld graanrassen, suikerbietenrassen en het telen van twee teelten door elkaar. We hopen aan te tonen dat hierdoor de ziektedruk omlaag gaat, waardoor we minder afhankelijk worden van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Bij ons thuis hebben we afgelopen jaar geëxperimenteerd met verschillende rassen suikerbieten door elkaar. We hebben geen opbrengst gemeten, maar het is makkelijk in te zetten, dus dit jaar gaan we het herhalen. Over een paar jaar hopen we echt resultaat te zien. Boeren werken in principe met de natuur. Natuur, landschap en landbouw gaan daarom goed samen. Ik ken zelf de vogels niet bij naam, maar kan wel heel erg genieten van een mooie omgeving. Ik ben wel heel erg met de bodem bezig. Regelmatig ga ik met een spa het land op, op zoek naar een actief en gezond bodemleven.

Waar zie je uitdaging(en)?

De uitdaging is om de theorie naar de praktijk te vertalen. Klopt de theorie? Hoe ga je bijvoorbeeld om met randwerking in de stroken? Om antwoord te vinden op zulke vragen, en bij positief resultaat, om de boer over de streep te trekken, om het ook te gaan uitproberen. Ja dat is best een uitdaging. Dit heeft veel tijd nodig. Ik hoop dan ook dat er nog meer onderzoek komt!

Heb je een hartekreet?

Een betere wereld, begint bij jezelf. Als iedereen kleine stapjes zet, kan dit samen tot grote verbetering in de biodiversiteit leiden. Maar het gaat dan echt om iedereen: boeren, burgers, bedrijfsleven en overheden.

 

Lees andere verhalen uit het veld