Interview Dominique Cammaert van Delphy over strokenteelt

Interview Dominique Cammaert van Delphy over strokenteelt

Het project ‘naar een toekomstbestendige landbouw in Zeeland; van breed naar smal’ is een samenwerkingsproject tussen landbouworganisaties en natuur- en milieuorganisaties om te werken aan een toekomstbestendige landbouw in Zeeland. Strokenteelt is hiervan een onderdeel, maar ook het nauwer samenwerken tussen akkerbouwers en veehouders is een belangrijk onderdeel. In dit interview vertelt Dominique Cammaert van Delphy meer over haar rol in het project.

Wil jezelf even voorstellen?

Ik ben Dominique Cammaert, ik werk als onderzoeker bij Delphy, en wel voor de sectoren akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt in Zuidwest Nederland. Mijn ouders hebben een akkerbouwbedrijf, en in het weekend help ik ook nog mijn vader op het bedrijf. Deze boerenachtergrond komt mij goed van pas in mijn werk. Doordat ik de praktijk goed ken,  zijn mijn onderzoek en de adviezen praktisch en direct toepasbaar in de bedrijfsvoering. Naast het opzetten en uitvoeren van onderzoek voor agrarische bedrijven, doe ik ook onderzoek voor een aantal projecten, waaronder dus het strokenteeltproject.

Wat is de rol van Delphy in het Zeeuwse strokenteelt project?

In het strokenteelt project werk ik nauw samen met Anneleen Riemens van Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum. Ik help Anneleen bij de monitoring van de akkerbouwgewassen die op de Rusthoeve in stroken zijn geteeld. We kijken bijvoorbeeld naar de ontwikkeling van het gewas, eventuele ziekten of schadelijk insecten, en tellen ook de hoeveelheid natuurlijke vijanden. Ook denk in mee over de opzet van het onderzoek en de praktische toepasbaarheid.

Waar krijg je in dit project energie van?

Ik vind het erg leuk om na te denken over hoe je het onderzoek zo goed mogelijk kan inrichten, wat bijvoorbeeld een goed en werkbaar bouwplan is, hoe je het spuiten in stroken kan optimaliseren, zodat het niet meer tijd kost, maar wel effectiever is en geen schade geeft aan de andere gewassen. Want ja, dat laatste is wel een uitdaging als je in smalle stroken teelt. Het proberen om het zo goed mogelijk uitvoerbaar te maken voor een boer, dat vind ik belangrijk.

En ik vind het hartstikke leuk als we resultaat boeken, dat het onderzoek wat oplevert. Positief of negatief. Als ik de cijfers invoer in de statistieken en als daar dan betrouwbare cijfers uit rollen, daar word ik blij van.

Waar zie je uitdaging(en)?

De toepasbaarheid en de financiële haalbaarheid van strokenteelt, dat zie ik nog wel als grootste uitdaging. Want het telen in stroken kost de boer tot nu toe wel meer tijd. Ofwel het is minder efficiënt, en is de consument bereid om te betalen voor het extra wat de boer moet doen voor meer biodiversiteit en een mooier landschap? Als er geen meerprijs komt, dan is het de vraag of dit concept door de akkerbouwer omarmd gaat worden. Wellicht kan de robotisering van de landbouw, en inzet van drones in de toekomst strokenteelt efficiënter maken, maar dat is nog wel koffiedik kijken.

Waar zie jij de kansen in dit project?

Opvallend is dat de natuurlijke vijanden altijd het eerst verschijnen in de gewassen waar in stroken is geteeld. Dat is dus duidelijk een plek waar insecten zich beter thuis voelen, de omgeving is daar natuurlijker. En hoe eerder de natuurlijke vijanden verschijnen, hoe sneller ze de schadelijk insecten kunnen aanpakken, waardoor spuiten tegen de schadelijke insecten wellicht in theorie niet nodig is.

Heb je nog een hartenkreet?

Er is nog wel veel onderzoek nodig! Gelukkig komt er een vervolg op het project, want er is meer tijd nodig om goede conclusies te kunnen trekken en te experimenteren om strokenteelt makkelijker toepasbaar te maken. Strokenteelt is nu nog niet echt praktijkrijp en nog niet geschikt voor de doorsnee boer. Maar als een boer er zelf voor kiest, dan is telen in stroken een mooi innovatief en natuurinclusief concept, waar vele doelen samen komen.

Meer interviews lezen?

We interviewde nog veel meer deelnemende boeren en partners van het project Strokenteelt. Benieuwd naar deze interviews? Lees ze via de knop hieronder.

Naar alle interviews