Tips voor de Toekomst voor recreatie: Doe een energie- en/of klimaatscan

Tips voor de Toekomst voor recreatie: Doe een energie- en/of klimaatscan

Weet jij hoeveel CO₂  je bedrijf uitstoot en wat de milieu-impact ervan is? Een energie- en/of klimaatscan geeft inzicht en helpt je te bepalen welke maatregelen je het beste kunt nemen.

Hoe doe je dit?

Inzicht in de CO₂-uitstoot en milieu impact van jouw bedrijf is een goede start richting verduurzaming. Een energie- en/of klimaatscan kan helpen bij het nemen van een besluit over een te volgen strategie of maatregel rond duurzaamheid. Een energie- en/of klimaatscan vormt de basis voor een, op een bedrijf toegespitst, advies of plan dat aangeeft hoe de situatie nu is en op welke manier er verduurzaamd kan worden. Zo kijk je met een klimaatscan onder andere naar de mogelijke risico’s van klimaatverandering voor jouw bedrijf. Vervolgens bepaal je welke maatregelen je kunt nemen om die risico’s te verkleinen of weg te nemen.

Tip! Impuls Zeeland zet energie- en klimaatscans in om samen met ondernemers in de vrijetijdssector te kijken naar mogelijkheden om te verduurzamen aan de hand van energie- en klimaatscans. Wil je meer weten over deze scans? Projectmanager Minke Rabaut van Impuls kan je hierover alles vertellen. Neem contact met haar op via e-mail minkerabaut@impulszeeland.nl

Wie ging je voor?

Vakantiepark de Striene in Poortvliet berekende haar CO₂ footprint met behulp van de Milieubarometer. Dit is een tool waarmee je je milieu-impact in kaart brengt. Er is daarbij onder andere gekeken naar hoe duurzaam de camping is opgezet en opereert. Uit de Milieubarometer kwamen ook suggesties voor verdere verbetering naar voren.

Bekijk het rapport hier >>>

 

Terug naar alle tips