Tips voor de Toekomst voor Mobiliteit: Stel een integraal vervoerplan op

Stel een integraal vervoerplan op

Door een integraal vervoerplan op te stellen dat zowel woon-werkverkeer, zakelijk verkeer als vrachtverkeer omvat, kan je deze drie pijlers op elkaar afstemmen en voor de meest logische, goedkope en duurzame optie kiezen.

Hoe doe je dit?

  • Stel een werkgroep samen met mensen van meerdere afdelingen, bijvoorbeel C-Suite, HR, facilitair, inkoop, etc.
  • Breng alle verkeersbewegingen binnen jouw organisatie in kaart en bekijk hoe ze op elkaar afgestemd kunnen worden, zodanig dat die duurzamer worden
  • Laat eventueel een expert deze mobiliteitsscan uitvoeren, hiervoor kan je contact opnemen met Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland
  • Doe een mobiliteitsonderzoek bij de medewerkers van jouw organisatie
  • Stel een concreet plan van aanpak op met een omschrijving van je ambitie op het vlak van duurzame mobiliteit en hoe je die wilt bereiken

 

Tools

Wie ging je voor?

Onder andere Orionis Walcheren en de Gemeente Schouwen-Duivenland stelden al een integraal vervoerplan op. Dat deden ze met behulp van specialisten van de sectortafel mobiliteit van het Zeeuws Energieakkoord.

 

Terug naar alle tips