ZMf ambassadeur Natuurlijke Klimaatbuffers Rob van der Laan

ZMf ambassadeur Natuurlijke Klimaatbuffers Rob van der Laan

ZMf ambassadeur Natuurlijke Klimaatbuffers Rob van der Laan

Mijn naam is Rob van der Laan, ben 70 jaar en woon in Poortvliet.

Mijn motivatie om ambassadeur Natuurlijke Klimaatbuffers te worden komt voort uit de werkzaamheden voor de natuurverenging Tholen en planologiewerk in de gemeente Tholen.  In de loop der jaren zie ik de verstening van het buitengebied toenemen. Natuurwaarden gaan verloren en de overheid voert een beleid wat niet afdoende is. Hierdoor gaan ook natuurlijke buffers verloren. De biodiversiteit staat zwaar onder druk, zie de afname van insecten en leefgebieden. Ook de energietransitie maakt dat de natuur nog meer onder druk komt te staan. Er zijn een miljoen nieuwe woningen nodig om de toe nemende bevolking te huisvesten. Het nieuwe bouwen zal dan ook gepaard moeten gaan met nieuwe inzichten, meer waterpartijen en groene zones. De bouwmethode zoveel mogelijk energieneutraal. Kortom heel veel te doen en te onderzoeken. Naast de zorgen die klimaatverandering met zich meebrengt zijn er ook kansen.

Tijdens mijn werkzame periode ben ik als manager en directeur in diverse settingen actief geweest.  In de aquacultuur, voedingsmiddelenindustrie en als onderzoeker op het gebied van flora en fauna

Naast mijn werk ben ik 20 jaar werkzaam geweest voor de Natuurvereniging Tholen, waarvan 6 jaar als voorzitter, 20 jaar op planologie, 8 jaar bij de plantenwerkgroep en 6 jaar bij de jeugdwerkgroep. Ook ben ik actief als natuurgids.