ZMf ambassadeur Natuurlijke Klimaatbuffers Louis Sauter

ZMf ambassadeur Natuurlijke Klimaatbuffers Louis Sauter

ZMf ambassadeur Natuurlijke Klimaatbuffers Louis Sauter

Ik ben Louis Sauter, woon in Tholen en ben 68 jaar. Ik wil me inzetten als ambassadeur Natuurlijke Klimaatbuffers, omdat ik mijn steentje wil bijdragen aan het stoppen van de wereldwijde klimaatsverandering. Ik maak me grote zorgen over de gevolgen van de klimaatverandering voor onze leefomgeving en de bedreigingen die hieruit voortspruiten voor het voortbestaan van de mensheid. Een en ander wordt natuurlijk nog eens versterkt doordat ik me afvraag hoe de wereld er over een paar jaar uitziet voor mijn dochters en mijn kleinkinderen.

De urgentie van klimaatadaptatie moge duidelijk zijn: enerzijds moet er getracht worden om de invloed van de mens op het klimaat op aarde zo klein mogelijk te houden. We zijn op dit moment een punt gepasseerd waarbij de vraag ontstaat of dat niet te laat is.

Bovendien maak ik me zorgen over de toekomst van Nederland. Als de klimaatverandering de komende jaren in een tempo voortschrijdt, zoals dit zich nu manifesteert, zal Nederland en met name Zeeland zich moeten weren tegen de zeespiegelstijging en tegen de directe gevolgen van de klimaatverandering.

Ik ben bioloog en al jaren werkzaam als o.a. voorzitter van een natuurvereniging op Tholen en in natuur- en milieueducatie in Zeeland. De laatste twee jaar maak ik deel uit van de planologiewerkgroep Tholen.