ZMf ambassadeur Natuurlijke Klimaatbuffers Ismail Laghmiri

ZMf ambassadeur Natuurlijke Klimaatbuffers Ismail Laghmiri

ZMf ambassadeur Natuurlijke Klimaatbuffers Ismail Laghmiri

Verstedelijking heeft ervoor gezorgd dat er een bepaalde afstand is ontstaan tot de natuur. Wij zien zelf de gevolgen niet van de urbanisatie, omdat we afgeschermd in onze steden leven. Ten eerste heeft door het aanleggen van wegen en dergelijke in natuurgebieden versnippering plaatsgevonden. Het leefgebied van veel soorten is zodanig verkleind of versnipperd dat populaties zich niet kunnen handhaven en daardoor uitsterven.

Daarnaast is er in de steden sprake van een consumptiemaatschappij. We consumeren vaak meer dan we nodig hebben, en gooien veel voedsel weg. Daardoor is onze ecologische footprint groot. Bedrijven gebruiken voor onze producten veel grondstoffen, die uit de natuur worden gehaald. De grote druk op de natuur tast ecosystemen en de biodiversiteit aan, denk aan kap van tropische oerwouden, de ‘plastic soep’ in de Atlantische Oceaan.

In onze consumptiemaatschappij denken we aan wat we nu willen consumeren. Daarmee verliezen we wel de toekomst uit het oog: zal de mens over decennia nog wel kunnen genieten van de natuur? Is er dan nog wel een plek op aarde die niet bevolkt, niet verstedelijkt, niet vervuild is?

Als we de natuur voor de toekomst willen behouden, moeten we allemaal verantwoordelijkheid nemen: overheid, bedrijven en consumenten. De eerste stap naar een betere toekomst is educatie. Om een probleem aan te kunnen pakken, moeten we eerst weten wat het probleem is. Naast het informeren over de problemen, moet men zich ook bewust worden van de verschillende oplossingen: duurzame alternatieven en circulaire processen.

De afgelopen jaren heb ik geprobeerd het bewustzijn hierover te vergroten. Tijdens een van de gastlessen gaf een scholier de volgende opmerking: “Het is onze schuld, hoe wij er nu voor staan.” Daarop was mijn antwoord: “Jullie zijn de nieuwe generatie. De voorgaande generaties hebben het huidige systeem tot stand gebracht, we kunnen hieruit lessen trekken en dit samen oplossen.”

Toen ik hoorde over de coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers, heb ik geen moment getwijfeld en mezelf opgegeven. Door het creëren van buffers kunnen we effecten van klimaatverandering vertragen en misschien zelfs stoppen, waardoor de natuur weer haar vrije loop kan gaan. Planten nemen CO2 op en dat resulteert in minder hittestress. Sommige planten nemen echter meer CO2 op dan andere. De CO2-absorptiegraad van veengebieden is veel groter dan dat van bossen. Maar deze veengebieden worden alsnog aangetast, om plaats te maken voor industriële landbouw, voor gebruik van veen in potgrond of zelfs door bomen te planten! Het is zaak om door middel van samenwerking, educatie en het verbeeldingsvermogen de perceptie rondom veengebieden te veranderen en aan te sporen tot behoud en het nat maken van veen.