Vitaal Sloegebied en Kanaalzone

Vitaal Sloegebied en Kanaalzone

ZMf is onderdeel van de werkgroep Vitaal Sloegebied en Kanaalzone. Doel van deze werkgroep is om innovatief en duurzaam ondernemen te stimuleren en vooruit te helpen in het industriegebied Sloe en bij de bedrijven rondom de Westerschelde zowel aan Zeeuwse als ook aan Oost- en West-Zeeuws-Vlaamse zijde; de Kanaalzone. Gezamelijk belang voor alle partijen is een toekomst bestendige industrie die in harmonie werkt met haar omgeving.

En waarom dan eigenlijk die industrie? Zijn we die niet beter kwijt dan rijk? Economische ontwikkelingen hebben in het verleden doorgaans altijd op gespannen voet gestaan met de belangen van natuur en milieu. Maar de tijden zijn veranderd. ZMF en de werkgroep van Vitaal Sloegebied en Kanaalzone is ervan overtuigd dat industrie en milieu hand in hand kunnen gaan. Ruimte voor economische ontwikkeling én een schoon milieu.

Frisse koppen

In de werkgroep Vitaal Sloegebied en Kanaalzone bundelen frisse ´koppen´ vanuit het bedrijfsleven, ngo´s (waaronder ZMf), overheid en onderwijs hun ideeën, kennis en krachten. De groep durft ´out of the box´ en ´niet alledaags´ te denken. Hierdoor ontstaan nieuwe plannen en leiden soms onconventionele verbindingen tussen initiatieven en bedrijven tot revolutionaire projecten die van grote waarde zijn voor de verduurzaming van het bedrijfsleven rondom de Schelde.

Beginnen bij de basis

Een van de initiatieven die Vitaal Sloegebied en Kanaalzone heeft opgepakt is het vernieuwen van onderwijs en onderzoek in Zeeland en daarbuiten, gericht op een economie die gebaseerd is op energie uit duurzame bronnen. De nieuwe professionals die dit onderwijs levert kunnen de huidige industrie met hun nieuwe kennis helpen in de energietransitie.

Geen afval

Afval is geen afval. Producten van de toekomst zijn zo ontworpen of gemaakt dat ze makkelijk weer terug te brengen zijn tot grondstoffen die op hun beurt weer de basis vormen voor nieuwe producten. Om dat proces handen en voeten te geven voert Rijkswaterstaat in samenwerking met verschillende partijen in het Sloegebied en de Kanaalzone pilots uit met het inkopen van producten die te recyclen zijn of die gemaakt zijn van gerecyclede producten.

En veel meer…

Binnen Vitaal Sloegebied en Kanaalzone wordt aan nog veel meer gewerkt. Denk aan het project Solar Energized Ports waarin wordt gewerkt aan een zo laag mogelijke CO2 voetafdruk van het havengebied. Het faciliteert bedrijven bij de aanpassingen naar een duurzame bedrijfsvoering. Of aan Smart Delta Resources, waar de mogelijkheden worden verkend voor onderlinge uitwisseling van energie en grondstoffen tussen bedrijven uit de chemie-, energie-, food- en staalsector. Vervolgens worden plannen concreet gemaakt in industriële oplossingen.

Bekijk de video

Meer weten over Vitaal Sloegebied en Kanaalzone? Kijk op vitaalsloegebiedenkanaalzone.nl

Dit kun jij doen!

Meedenken over of meedoen aan dit project? Neem contact met ons op. En je kunt meer doen om ZMf te helpen. Kijk hier hoe je dat doet.

Tags:

Vragen of tips?