Partijprogramma’s over thema Natuur, Biodiversiteit en Stikstof

Partijprogramma’s over het thema Natuur, Biodiversiteit en Stikstof

Lees hieronder wat de partijprogramma’s zeggen over de onderwerpen Natuur, Biodiversiteit en Stikstof.

 • AWP
  Staat sceptisch tegenover het huidige stikstofbeleid en is tegen gedwongen uitbreidingen van natuurgebieden ten koste van landbouwgrond. Het aantal Natura 2000 gebieden mag worden teruggebracht.
 • BBB
  Staat sceptisch tegenover het huidige stikstofbeleid en is tegen gedwongen uitbreidingen van natuurgebieden ten koste van landbouwgrond. Het aantal Natura 2000 gebieden mag worden teruggebracht.
 • BvNL
  Staat sceptisch tegenover het huidige stikstofbeleid en is tegen gedwongen uitbreidingen van natuurgebieden ten koste van landbouwgrond. Het aantal Natura 2000 gebieden mag worden teruggebracht.
 • CDA
  CDA vindt natuurgebieden belangrijk om de natuur sterk te houden en is voor behoud van biodiversiteit. Draagvlak is een cruciale voorwaarde voor de stikstofaanpak.
 • ChristenUnie
  Zet in op robuuste verbindingen tussen de natuurgebieden voor behoud van natuur en biodiversiteit. Gebiedsprocessen zijn leidend voor het oplossen van het stikstofprobleem en alle sectoren moeten hun bijdrage leveren aan de stikstofreductie.
 • D66
  De stikstofdoelen van 2030 moeten gehaald worden. De natuur en biodiversiteit staan voorop. 1% van elke investering moet worden gebruikt om biodiversiteit te stimuleren.
 • FvD
  Staat sceptisch tegenover het huidige stikstofbeleid en is tegen gedwongen uitbreidingen van natuurgebieden ten koste van landbouwgrond. Het aantal Natura 2000 gebieden mag worden teruggebracht.
 • JA21
  Staat sceptisch tegenover het huidige stikstofbeleid en is tegen gedwongen uitbreidingen van natuurgebieden ten koste van landbouwgrond. Het aantal Natura 2000 gebieden mag worden teruggebracht.
 • PvdA/GroenLinks
  De stikstofdoelen van 2030 moeten gehaald worden. De natuur en biodiversiteit staan voorop. Economische groei is geen doel op zich en wordt gewaardeerd wanneer dit toegevoegde waarde geeft aan het leven, de natuur en de biodiversiteit in Zeeland.
 • PvdD
  De natuur en biodiversiteit staan voorop. De provinciale ecologische voetafdruk moet worden teruggebracht binnen de draagkracht van de aarde. Veehouders moeten door Provincie Zeeland worden gestimuleerd om te stoppen of hun bedrijfsvoering drastisch te veranderen.
 • PVV
  Staat sceptisch tegenover het huidige stikstofbeleid en is tegen gedwongen uitbreidingen van natuurgebieden ten koste van landbouwgrond. Het aantal Natura 2000 gebieden mag worden teruggebracht.
 • PvZ
  Staat sceptisch tegenover het huidige stikstofbeleid en is tegen gedwongen uitbreidingen van natuurgebieden ten koste van landbouwgrond. Het aantal Natura 2000 gebieden mag worden teruggebracht.
 • 50PLUS
  50PLUS is tegen ontpolderen en boeren moet perspectief worden geboden in relatie tot stikstof.
 • SGP
  De natuurdoelen staan voorop en niet de Kritische Depositiewaarden (KDW). Kwaliteit van natuurgebieden zijn belangrijker dan kwantiteit.
 • SP
  De natuur en biodiversiteit staan onder druk. Daarom moet er meer geld bij voor natuur. De SP vindt dat er een balans moet zijn tussen de stikstofreducerende maatregelen en een perspectief voor de boeren. Dat kan door in te zetten op kleinschalige biologische en natuurinclusieve landbouw.
 • VVD
  VVD is tegen uitbreiding van Natura 2000. Nieuwe natuur moet op basis van vrijwilligheid worden aangelegd en de stikstofdeposities moeten naar realistische doelen worden teruggebracht.