Partijprogramma’s over thema Landbouw en Visserij

Partijprogramma’s over het thema Landbouw en Visserij

Dit is wat de partijprogramma’s zeggen over de onderwerpen Landbouw en Visserij.

 • AWP
  Geen opmerking over dit onderwerp.
 • BBB
  Juicht innovaties toe en ondersteunt initiatieven voor biologische- en kringlooplandbouw op vrijwillige basis. Maakt zich sterk voor Zeeuwse vissers en steunt het weer mogelijk maken van pulskorvisserij.  Daarnaast moet de flyshoot methode behouden blijven.
 • BvNL
  Alle vergunningen voor windmolens op land en in zee moeten worden verboden en vissers moeten deze gebieden weer kunnen gebruiken om te vissen.
 • CDA
  Stimuleer kringlooplandbouw en/of natuurinclusieve landbouw. Er moet ruimte komen voor de visser in balans met de natuur.
 • ChristenUnie
  Stimuleer kringlooplandbouw en/of natuurinclusieve landbouw. Stimuleert de ontwikkeling van toekomstbestendige alternatieven voor de visserij, zoals zilte cultuur.
 • D66
  Stimuleer kringlooplandbouw en/of natuurinclusieve landbouw.
 • FvD
  Geen belemmeringen voor de visserij.
 • JA21
  Geen belemmeringen voor de visserij.
 • PvdA/GroenLinks
  Stimuleer kringlooplandbouw en/of natuurinclusieve landbouw. Realiseer een substantiële uitbreiding van biologische teelt naar 25% in 2030 en gelijktijdig een afname van de huidige, niet biologische, landbouwproductie.
 • PvdD
  Stimuleer kringlooplandbouw en/of natuurinclusieve landbouw. Ontwikkel een regionale, plantaardige en biologische productie van voedsel met als uitgangspunt een ecologisch voedselsysteem waarin voldoende voedsel geproduceerd wordt voor iedereen, binnen de grenzen van de planeet. Er moet een verbod komen op nieuwvestigingen en uitbreidingen van viskwekerijen en schelpdierkwekerijen om de onderwaternatuur de kans te geven zich te herstellen.
 • PVV
  Het onder dwang uitbreiden van natuurgebieden is uit den boze als dit ten koste gaat van landbouwgronden. Verweesde gronden die niet geschikt zijn voor landbouw zouden in overleg met de grondbezitter een uitzondering op de regel kunnen zijn.
 • PvZ
  Natuurbehoud ten gunste van ons en de generaties die na ons komen is een goede zaak. Deze doelstelling is echter ruimschoots voorbij geschoten met aanleg van “namaaknatuur”. Er moet een evenwicht zijn tussen landbouw en natuur. Vernieuwingen in de visserij moeten realistisch, haalbaar en betaalbaar zijn.
 • 50PLUS
  Ondersteunt milieuvriendelijke innovaties voor de visserij.
 • SGP
  Stimuleer kringlooplandbouw en/of natuurinclusieve landbouw. Stimuleert innovatieve en duurzame (vis)technieken, zodat de zeebodem minder wordt aangetast en het brandstofverbruik lager is.
 • SP
  Stimuleer kringlooplandbouw en/of natuurinclusieve landbouw.
 • VVD
  Zet in op een volhoudbare en toekomstbestendige landbouw- en visserijsector. Waar kansrijk wordt ingezet op de korte keten. De provincie ondersteunt ondernemers in de te maken transitie. Zet in op een volhoudbare toekomstbestendig visserijsector.