Partijprogramma’s over het thema Klimaat en Energie

Partijprogramma’s over het thema Klimaat en Energie

Bekijk hieronder wat de partijprogramma’s van de provinciale partijen zeggen over het onderwerp Klimaat en Energie.

 • AWP
  Kernenergie is onderdeel van de energiemix en de bouw van één of twee nieuwe kerncentrales in Zeeland moet mogelijk zijn. Windmolenparken horen op zee. Zonnepanelen het liefst op daken.
 • BBB
  Kernenergie is onderdeel van de energiemix en de bouw van één of twee nieuwe kerncentrales in Zeeland moet mogelijk zijn. Geen windmolenparken en zonneweides.
 • BvNL
  Kernenergie is onderdeel van de energiemix en de bouw van één of twee nieuwe kerncentrales in Zeeland moet mogelijk zijn. Windmolenparken zijn geen oplossing, noch op land, noch op zee. Getijdenenergie kan wel een optie zijn.
 • CDA
  Kernenergie is onderdeel van een brede energiemix en de bouw van één of twee nieuwe kerncentrales in Zeeland moet mogelijk zijn. Verder ook inzetten op energiebesparing en het stimuleren van wind-, zon-, water- en getijdenenergie.
 • ChristenUnie
  Kernenergie is onderdeel van de energiemix en de bouw van één of twee nieuwe kerncentrales in Zeelandmoet mogelijk zijn. Verder ook inzetten op energiebesparing en het stimuleren van wind-, zon-, water- en getijdenenergie.
 • D66
  Kernenergie is onderdeel van een brede energiemix en de bouw van één of twee nieuwe kerncentrales in Zeeland moet mogelijk zijn. Verder ook inzetten op energiebesparing en het stimuleren van wind-, zon-, water- en getijdenenergie.
 • FvD
  Kernenergie is onderdeel van een brede energiemix en de bouw van één of twee nieuwe kerncentrales in Zeeland moet mogelijk zijn. Geen windmolenparken en zonneweides.
 • JA21
  Kernenergie is onderdeel van de energiemix en de bouw van één of twee nieuwe kerncentrales in Zeeland moet mogelijk zijn. Geen windmolenparken en zonneweides.
 • PvdA/GroenLinks
  Spreekt zich uit tegen fossiele energie en dus ook tegen kernenergie. Inzetten op het opwekken van schone hernieuwbare energie en energiebesparing.
 • PvdD
  Spreekt zich uit tegen fossiele energie en dus ook tegen kernenergie. Inzetten op het opwekken van schone hernieuwbare energie en energiebesparing.
 • PVV
  Kernenergie is onderdeel van de energiemix en de bouw van één of twee nieuwe kerncentrales in Zeeland moet mogelijk zijn. Windmolenparken zijn geen oplossing, noch op land, noch op zee. Getijdenenergie kan wel een optie zijn.
 • PvZ
  Kernenergie is onderdeel van de energiemix en de bouw van één of twee nieuwe kerncentrales in Zeeland moet mogelijk zijn. Absoluut geen windmolens op land erbij en liever ook niet op zee. Zonnepanelen zoveel mogelijk op daken.
 • 50PLUS
  Kernenergie is onderdeel van de energiemix en de bouw van één of twee nieuwe kerncentrales in Zeeland moet mogelijk zijn. Windmolenparken horen op zee. Zonnepanelen het liefst op daken.
 • SGP
  Kernenergie is onderdeel van een brede energiemix en de bouw van één of twee nieuwe kerncentrales in Zeeland moet mogelijk zijn. Verder ook inzetten op energiebesparing en het stimuleren van wind-, zon-, water- en getijdenenergie.
 • SP
  Spreekt zich uit tegen fossiele energie en dus ook tegen kernenergie. Inzetten op het opwekken van schone hernieuwbare energie en energiebesparing.
 • VVD
  Kernenergie is onderdeel van een brede energiemix en de bouw van één of twee nieuwe kerncentrales in Zeeland moet mogelijk zijn. Verder ook inzetten op energiebesparing en het stimuleren van wind-, zon-, water- en getijdenenergie.