Partijprogramma’s over thema Deltawateren en Polderwater

Partijprogramma’s over het thema Deltawateren en Polderwater

Lees hieronder wat partijprogramma’s zeggen over de onderwerpen Deltawateren en Polderwater.

Foto: Ben Biondina

 • AWP
  Benoemt de zorgen over de kwaliteit van het oppervlaktewater, het tekort aan zoet water in droge periodes en de gevolgen die dit heeft voor de landbouw en natuur. Bezorgdheid over PFAS en andere vervuiling in de Deltawateren.
 • BBB
  Benoemt de zorgen over de kwaliteit van het oppervlaktewater, het tekort aan zoet water in droge periodes en de gevolgen die dit heeft voor de landbouw en natuur. Bezorgdheid over PFAS en andere vervuiling in de Deltawateren.
 • BvNL
  Geen opmerkingen over dit onderwerp.
 • CDA
  Benoemt de zorgen over de kwaliteit van het oppervlaktewater, het tekort aan zoet water in droge periodes en de gevolgen die dit heeft voor de landbouw en natuur. Bezorgdheid over PFAS en andere vervuiling in de Deltawateren. In 2027 moeten alle wateren in Zeeland voldoen aan de waterkwaliteitsnormen van de Kaderrichtlijn Water.
 • ChristenUnie
  Benoemt de zorgen over de kwaliteit van het oppervlaktewater, het tekort aan zoet water in droge periodes en de gevolgen die dit heeft voor de landbouw en natuur. Bezorgdheid over PFAS en andere vervuiling in de Deltawateren. In 2027 moeten alle wateren in Zeeland voldoen aan de waterkwaliteitsnormen van de Kaderrichtlijn Water. Het landschap meerwaarde geven met o.a. natuurvriendelijke oevers.
 • D66
  Benoemt de zorgen over de kwaliteit van het oppervlaktewater, het tekort aan zoet water in droge periodes en de gevolgen die dit heeft voor de landbouw en natuur. Bezorgdheid over PFAS en andere vervuiling in de Deltawateren. Wil nieuwe vormen van kustverdediging voor de Zeeuwse kust, die meegroeien met de zeespiegelstijging en het beheer ervan wordt op een natuurlijke en dynamische manier uitgevoerd.
 • FvD
  Een deel van het Grevelingenmeer verzoeten als zoetwaterbekken voor de land- en tuinbouw.
 • JA21
  Geen opmerking over dit onderwerp.
 • PvdA/GroenLinks
  Benoemt de zorgen over de kwaliteit van het oppervlaktewater, het tekort aan zoet water in droge periodes en de gevolgen die dit heeft voor de landbouw en natuur. Bezorgdheid over PFAS en andere vervuiling in de Deltawateren. De aanleg van een doorlaatsysteem in de Brouwersdam bespoedigen voor een betere waterkwaliteit en een grotere biodiversiteit in het Grevelingenmeer. Deltawateren als rechtspersoon aanmerken. Op deze manier kunnen rechten worden verleend aan de natuur.
 • PvdD
  Benoemt de zorgen over de kwaliteit van het oppervlaktewater, het tekort aan zoet water in droge periodes en de gevolgen die dit heeft voor de landbouw en natuur. Bezorgdheid over PFAS en andere vervuiling in de Deltawateren. In 2027 moeten alle wateren in Zeeland voldoen aan de waterkwaliteitsnormen van de Kaderrichtlijn Water. Deltawateren als rechtspersoon aanmerken. Op deze manier kunnen rechten worden verleend aan de natuur.
 • PVV
  Bezorgdheid over PFAS en andere vervuiling in de Deltawateren.
 • PvZ
  Benoemt de zorgen over de kwaliteit van het oppervlaktewater, het tekort aan zoet water in droge periodes en de gevolgen die dit heeft voor de landbouw en natuur. Bezorgdheid over PFAS en andere vervuiling in de Deltawateren.
 • 50PLUS
  Benoemt de zorgen over de kwaliteit van het oppervlaktewater, het tekort aan zoet water in droge periodes en de gevolgen die dit heeft voor de landbouw en natuur.
 • SGP
  Benoemt de zorgen over de kwaliteit van het oppervlaktewater, het tekort aan zoet water in droge periodes en de gevolgen die dit heeft voor de landbouw en natuur. Bezorgdheid over PFAS en andere vervuiling in de Deltawateren. In 2027 moeten alle wateren in Zeeland voldoen aan de waterkwaliteitsnormen van de Kaderrichtlijn Water.
 • SP
  Benoemt de zorgen over de kwaliteit van het oppervlaktewater, het tekort aan zoet water in droge periodes en de gevolgen die dit heeft voor de landbouw en natuur. Bezorgdheid over PFAS en andere vervuiling in de Deltawateren. In 2027 moeten alle wateren in Zeeland voldoen aan de waterkwaliteitsnormen van de Kaderrichtlijn Water. Het landschap meerwaarde geven met o.a. natuurvriendelijke oevers.
 • VVD
  Benoemt de zorgen over de kwaliteit van het oppervlaktewater, het tekort aan zoet water in droge periodes en de gevolgen die dit heeft voor de landbouw en natuur. Bezorgdheid over PFAS en andere vervuiling in de Deltawateren.