Partijprogramma’s over thema Circulaire en gezonde samenleving

Partijprogramma’s over het thema Circulaire en gezonde samenleving

Bekijk hieronder wat de partijprogramma’s van de provinciale partijen zeggen over het onderwerp Circulaire en gezonde samenleving.

 • AWP
  Geen opmerkingen over dit onderwerp.
 • BBB
  Wil een provinciaal dekkend netwerk om lucht-, grond- en waterkwaliteit te meten. Ook wil BBB een goed functionerende Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) waarbinnen de kosten in evenwicht zijn met de geleverde kwaliteit en die prioriteit geeft aan grote milieuovertredingen.
 • BvNL
  Geen opmerkingen over dit onderwerp.
 • CDA
  Vindt dat er voldoende budget beschikbaar moet zijn voor de omgevingsdiensten RUD en DCMR. Er moet een goede samenwerking zijn tussen overheden en bedrijven zodat er een circulaire economie kan ontstaan.
 • ChristenUnie
  Vindt dat er voldoende budget beschikbaar moet zijn voor de omgevingsdiensten RUD en DCMR. Wil daarbij proactieve omgevingsdiensten om Zeeland schoon en veilig te houden. Er moet een goede samenwerking zijn tussen overheden en bedrijven zodat er een circulaire economie kan ontstaan.
 • D66
  D66 wil met een fonds van een half miljard euro, dat wordt gehaald uit de verkoopopbrengsten van PZEM, investeren in de energietransitie en circulaire economie. Een duidelijke, effectieve en doelmatige milieuhandhaving van de omgevingsdiensten is nodig om bodem, lucht en water te beschermen.
 • FvD
  Geen opmerkingen over dit onderwerp.
 • JA21
  Geen opmerkingen over dit onderwerp.
 • PvdA/GroenLinks
  Bodem, lucht en water moeten beter beschermd worden en milieunormen van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) moeten het uitgangspunt zijn voor een gezond leefmilieu. Er moet een toekomstgerichte visie ontwikkeld worden op de energie intensieve industrie, waarin prioriteit wordt gegeven aan maatregelen ‘aan de voorkant’. Denk aan het gebruik van circulaire grondstoffen, hernieuwbare energie en minder energievretende productieprocessen.
 • PvdD
  Bodem, lucht en water moeten beter beschermd worden en milieunormen van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) moeten het uitgangspunt zijn voor een gezond leefmilieu. Ontwikkel een circulaire economie met korte ketens van productie en consumptie. Bescherming van het milieu staat centraal en is leidend bij het verstrekken van vergunningen.
 • PVV
  Wil dat het provinciebestuur investeringsinitiatieven positief bekijkt en waar mogelijk ondernemers aanmoedigt om (vrijwillig) zo circulair mogelijk te werken. Procedures voor vergunningen moeten sneller en eenvoudiger.
 • PvZ
  Geen opmerkingen over dit onderwerp.
 • 50PLUS
  Geen opmerkingen over dit onderwerp.
 • SGP
  Vindt dat er voldoende budget beschikbaar moet zijn voor de omgevingsdiensten RUD en DCMR. Er moet een goede samenwerking zijn tussen overheden en bedrijven zodat er een circulaire economie kan ontstaan.
 • SP
  Wil aan financiële bijdragen en leningen voorwaarden stellen, zoals leefmilieu en verbruik van schone energie. Milieuoverlast moet worden aangepakt om een gezonde leefomgeving te behouden. Samen met Veiligheidsregio Zeeland moet Provincie Zeeland beleid maken dat ervoor zorgt dat de chemische industrie veilig werkt en geen milieuvervuiling veroorzaakt.
 • VVD
  Vindt dat er voldoende budget beschikbaar moet zijn voor de omgevingsdiensten RUD en DCMR. Er moet een goede samenwerking zijn tussen overheden en bedrijven zodat er een circulaire economie kan ontstaan.