Bestuurslid: Maarten Sas

Maarten Sas

Maarten Sas

Maarten Sas is directeur-bestuurder van woningcorporatie RWS partner in wonen in Goes. ‘Het besef dat we zuinig met ons milieu om moeten gaan, wordt breed onderschreven. Maar dat omzetten in de juiste handelingen valt nog vaak tegen.

ZMf kan hierin een belangrijk rol spelen. Mijn bestuurlijke ervaring wil ik graag inzetten om de doelen van ZMf te realiseren en hiermee een belangrijke bijdrage te leveren aan de natuur en het milieu in Zeeland. Wij gaan voor een mooi Zeeland!