Bestuurslid Krijn Jan Provoost

Krijn Jan Provoost

Krijn Jan Provoost

Na mijn studie Civiele Gezondheidstechniek in Delft ben ik jarenlang in de watersector werkzaam geweest. Landelijk, bij de Unie van Waterschappen, provinciaal bij de provincie Noord-Brabant en als dijkgraaf bij waterschap De Groote Waard in Zuid-Holland. Daarna 11 jaar bij Natuurmonumenten als regiodirecteur in Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland en Zeeland. Na mijn pensionering ben ik teruggekeerd naar Domburg, mijn geboortedorp.

Ik wilde graag mijn (bestuurlijke) ervaring in de milieu- en natuursector beschikbaar stellen ten behoeve van de Zeeuwse samenleving. Bij ZMf lukt dat prima als je alle opgaven op het gebied van milieu, water, ruimtelijke ordening, landbouw, economie en klimaat in ogenschouw neemt.