Bestuurslid Edie Engels

Edie Engels

Edie Engels

Ik ben een geboren en getogen Zeeuws-Vlaming met een chemisch technische achtergrond. Tot voor kort was ik werkzaam in de Milieudienstverlening en de Chemische Industrie in diverse projectmatige en leidinggevende rollen.

Momenteel ben ik actief in meerdere bestuursfuncties waarbij mijn focus vooral is gericht op onderwerpen die de Zeeuwse regio raken. Economische en natuur- / milieu- belangen zijn daarbij een rode draad.

Zeeland met het Belgische achterland is het gebied waar ik al veel jaren met veel plezier woon, werk en recreëer. Die combinatie van dingen maakt ook dat ik veel waarde hecht aan de balans tussen al die, elkaar soms conflicterende, functies. In Zeeland bewijzen we door een open dialoog dat die functies goed en harmonieus kunnen samengaan.

Ik ben intensief betrokken geweest in de discussies rondom het tot stand komen van het klimaatakkoord en de daarvoor benodigde energie- en grondstoffen transitie. Ik vind het van belang om mijn opgedane ervaring in te brengen in de discussies over de dilemma’s waar we de komende jaren voor zullen staan.