Ontwikkeling van Postcoderoos projecten is een rollercoaster

Ontwikkeling van Postcoderoos projecten is een rollercoaster

De ontwikkeling van Postcoderoosprojecten is van een stroomversnelling in een rollercoaster terecht gekomen. Ondanks alles zijn de resultaten van het project ‘Postcoderoos in Versnelling’ bemoedigend; voor het eind van dit jaar zullen er in totaal zo’n 35 Zeeuwse projecten gerealiseerd zijn, gerekend vanaf de zomer van 2019.

Dit resultaat is vooral te danken aan enkele vasthoudende partijen zoals Zonne Collectief Zeeland (ZCZ) die zich door steeds veranderende regels en omstandigheden niet van de wijs hebben laten brengen. Daarnaast heeft de bijdrage van het Zeeuws Klimaatfonds er voor gezorgd dat het financiële plaatje steeds weer rond te breien was.

Huidige ontwikkelingen

Na de moeizame aanpassing aan de wijziging van de postcoderoosregeling zelf (van een belastingkorting op de energierekening van de deelnemers naar een productie-subsidie voor de hele coöperatie) sloeg de coronacrisis toe. Hierdoor werd het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten een soort hordenloop met ongelijke afstanden tussen de horden. Maar dit valt allemaal nog in het niet bij de gevolgen van de huidige schokgolven door de oorlog in Oekraïne en de losgeslagen energiemarkten. Niet alleen zijn de energieprijzen onvoorspelbaar geworden en door het dak gegaan, ook de levering van materialen (panelen, omvormers, etc) is danig verstoord. En wat er nog geleverd kan worden is steevast duurder geworden. Maak onder deze omstandigheden maar eens een begroting voor een project die langer houdbaar is dan de boterhamworst in het koelvak van de buurtsuper.

Tegenover tegenslag en tegenvallers staan ook meevallers; de stroom die de projecten leveren aan het net is veel meer waard geworden. Hier liggen voor de bestaande en nieuwe projecten kansen, als ze tenminste niet vastzitten aan meerjarencontracten. Gelukkig speelt Delta – in Zeeland de belangrijkste afnemer van de postcodestroom –  hier wel op in en toont zich proactief in het vaststellen van hogere prijzen voor de geleverde kilowatts. Hierdoor kunnen projecten die op losse groeven stonden dit jaar alsnog gerealiseerd worden.

Ook de belangstelling onder de inwoners van Zeeland om aan postcoderoosprojecten mee te doen blijft groot, ondanks alle onzekerheden. Dat is positief. In breder verband is de urgentie om meer duurzame energie op te wekken alleen maar groter geworden. Wie daaraan wil bijdragen en niet bang is een zeker risico te lopen, levert zeker een positieve bijdrage aan de noodzakelijke energietransitie.

Kijk voor actuele Zeeuwse postcoderoosprojecten op www.zonnecollectiefzeeland.nl