ZMf zorgt voor meer biodiversiteit bij zonneparken door werving nieuwe functie: Energieboswachter

ZMf zorgt voor meer biodiversiteit bij zonneparken door werving nieuwe functie: Energieboswachter

Sinds deze maand werft ZMf deelnemers voor een online training tot Energieboswachter. Deze functie moet ervoor zorgen dat duurzame energieprojecten zorgvuldig worden ingepast in het landschap en bovendien een meerwaarde leveren aan lokale natuur en biodiversiteit. In totaal hoopt ZMf minimaal 10 kandidaten op te leiden.

4 april 2022

We staan op dit moment voor grote uitdagingen’, zegt Melissa Ernst, Energieadviseur bij ZMf. ‘De aarde warmt in rap tempo op en dit vraagt om een duurzame energieaanpak en zoveel mogelijk CO2 -reductie. In diverse Zeeuwse gemeenten is beleid in de maak en/of liggen er plannen voor energieparken. Dat is een goede zaak, aangezien deze bijdragen aan de doelstelling van meer hernieuwbare energie op land uit het Klimaatakkoord. Sommige zon- en windplannen kunnen echter wringen met natuur- en landschapswaarden die óók bescherming nodig hebben.’

Groener Zeeland

De toekomstige Energieboswachters kunnen ervoor zorgen dat zonneweides en windparken ook een bijdrage leveren aan een groener Zeeland. In twee maanden tijd leren de Energieboswachters zon- en windprojecten te beoordelen op de effecten voor natuur en biodiversiteit. Hiermee krijgen ze handvatten om locaties voor zonneweides te beoordelen en bestemmingsplannen te interpreteren. Deze cursus is bedoeld voor o.a. energiecoöperaties, lokale burgerinitiatieven, dorpsbelangen en iedereen die actief is in lokale natuur- en milieuorganisaties in Zeeland.

Doe mee

Omdat Zeeland groot is, en uit verschillende eilanden bestaat, is het belangrijk om meerdere Energieboswachters te trainen. ‘Als het een succes wordt, dan hopen wij dit volgend jaar uit te breiden’, aldus Melissa Ernst. Na de training zijn de Energieboswachters in staat om mee te praten bij de ontwikkeling van zonneparken door projectontwikkelaars en gemeenten. ‘Op deze manier willen wij een positieve impact creëren op de energietransitie, het landschap en de biodiversiteit.’

Meer weten of aanmelden

Wil je meer weten over de training Energieboswachter? Kijk dan hier.
Of schrijf je direct in via het aanmeldformulier.

Lees ook het interview met Energieboswachter Bert Lemmens!

Naar het interview

Tags: